Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще открие информационна среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Благоевград. Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще открие информационна среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” на 27 февруари. Това съобщиха от пресцентъра на Сдружението на Югозападните общини. Той е финансиран по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Срещата ще се състои от 10.30 часа, в зала „22 септември“. В откриването ще участва още Председател на Управителния съвет на Сдружение на Югозападните общини и Кириакос Фотиадис, ръководител на Съвместния технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България. След това, екипът на проекта и партньорите ще представят концепцията за социалната икономика и социалното предприемачество и планираните по проекта дейности. Общият бюджет на проекта е в размер на 540 833,90 евро, а срокът на изпълнение е 24 месеца. Общата цел на проекта е да открие и определи въздействието на социалните предприятия, измерено по отношение на интеграцията на труда в трансграничния регион и да разработи структури и инструменти за подпомагане, които да укрепят капацитета на социалните предприятия. Ще бъдат разработени две подпомагащи социалното предприемачество структури/ Центрове за развитие на социални предприятия – в Терми, Гърция и Благоевград, България. Тези структури ще осъществяват трансгранична мрежа за сътрудничество и обмен и ще предоставят услуги чрез консултиране, обучение, услуги за развитие на бизнеса, работа в мрежа на социални предприятия, както и популяризиране и разпространяване на идеята за социално предприемачество. Освен това, двадесет безработни младежи ще бъдат включени в менторска програма за развитие на предприемачески умения. Ще бъдат разработени и насочени към подходящо финансиране и бизнес планове за стартиращи социални предприятия.