Кметът на Видин д-р Цветан Ценков и кметът на Ружинци Александор Александров ще представляват област Видин в Регионалния съвет за развитие

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков и кметът на Ружинци Александор Александров ще представляват област Видин в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Това съобщиха от Областната администрация във Видин. Решението е взето на заседание  на Областния съвет за развитие. На  него присъстваха кметове на общини и  председатели на Общински съвети на територията на област Видин, както и представители на синдикатите. В началото на срещата областният управител Албена  Георгиева поздрави отново преизбраните и новоизбраните кметове и председатели на Общински съвети, като изказа надежда, че те ще работят за интересите на хората и ще взимат законосъобразни и целесъобразни решения.

Заседанието продължи с презентация относно новите акценти в регионалната политика и информация за северозападния регион. Анелия Влаховска, началник отдел в Областна администрация Видин информира присъстващите, че предстои проектът за изменение на Закона за регионалното развитие да бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет. Уточнени бяха предложените промените в Закона, които касаят Регионалния съвет за развитие. От представената информация стана ясно, че се предвижда Регионалните съвети за развитие да могат да разширят функциите си при делегиране на правомощия от страна на управляващи органи на  оперативните програми и ведомства.

„Благодаря на всички за присъствието и конструктивния диалог. Това винаги е била работещата формула“, каза в заключение областният управител Албена Георгиева.