Кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов: През 2018 година се очаква да стартират значими инфраструктурни проекти с европейско финансиране

снимка: Община Асеновград

 

Кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов, в интервю за Радио „Фокус”- Пловдив за свършеното през 2017 година и приоритетите на общината през 2018-та.

Фокус: Д-р Караиванов, каква година беше 2017 за община Асеновград, какво сочи равносметката ви на кмет?
Д-р Емил Караиванов: 2017 година вече е затворена страница от календара, но все пак е рано за окончателни равносметки. Защото става въпрос за процеси и отношения, които продължават – като инвестиции и поети ангажименти. Две неща ми се иска да откроя в този момент за 2017-та. Може би най-важното е, че опазихме обществото и отношенията между хората в разумния баланс на претенции, от една страна, и поемане на отговорност и мерки на управлението, от друга.  Знаете, че  Асеновград премина и удържа на изпитанието след инцидента край „40-те извора”, където пострадаха деца и възрастни. А това провокира обществено недоволство, имаше остри реакции и се стигна до намеса на силите на реда. В крайна сметка общината, заедно с гражданското общество успя да се поучи и от тази ситуация. Последваха наши инициативи, които бяха принос за по-добри отношения между хора и институции. Вече са факт нови полицейски щатове и новооткрита приемна на полицията в кв. Лозница, а с инициативата ни за национална кръгла маса по проблемите на етническата интеграция Асеновград успя да събере на едно място високоотговорни лица, успяхме да формулираме проблеми и заявим техните решения.
Иначе не сме спирали да работим и в чисто инфраструктурен план за Асеновград. През цялата 2017 година дейностите по реализацията на т.нар. Воден цикъл обхванаха почти целия град. Всички ние преживяхме и неудобства – технологични аварии, затворени пътни връзки, размествания в градския транспорт. Но мисля, че крайният резултат- рехабилитирана канализационна и водопроводна мрежа и асфалтирани улици си заслужава. Годината ни не беше лесна и защото преминахме през период на несправедлив негативен имидж на общината, който в крайна сметка се оказа напълно неоснователен. Заради всичко изброено дотук,  2017 година бе изпитание за общината и хората тук, но и добра година като свършена работа и устойчив бюджет.
Фокус: Вече започнахте новата година. Кои ще са приоритетите за Асеновград като инфраструктурни проекти?
Д-р Емил Караиванов: В момента сме в най-активната част на обществено обсъждане на проекта за бюджет 2018 на общината. Той трябва да бъде дебатиран и приет  от Общинския съвет в края на януари. Неразделна част от него е и инвестиционната програма на общината, където сме се постарали да удовлетворим по възможен ред повечето очаквания и претенции, както за Асеновград, така и по селата на общината. Масирани ремонти на улици, тротоарни настилки, рехабилитации на паркови зони, инвестиции в проектна готовност, всичко има в инвестиционната програма. За съжаление, за да се случат една не малка част от приложения списък, ще разчитаме на приходи от продажби на общината, което пък също не е лека задача. Може би най-хубавото е, че през 2018 година трябва да влязат в реален старт значими инфраструктурни проекти с европейско финансиране. Очакванията ни са за  пълното преобразяване на един от най-гъсто заселените градски квартали ЖК”Запад”. За този проект очакваме финализиране на процедурата по избор на изпълнители, за да могат да започнат дейностите. Няма да се повтарям от предишни мои изявления по темата, но съм убеден, че на финала на този проект тук трябва да има нови обществени зони за отдих, спортуване, улично осветление, достъпна публична среда, зелени площи. В момента сме открили и друга процедура, с европейско финансиране по ОП „Региони в растеж”. Отново за срок от 30 месеца ще бъдат качествено обновени сградите и откритите зони на три детски градини – „Зорница”, „Надежда“ и ДГ „Пролет“, както и двете градски гимназии. Ще бъде изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение, модерни и функционални дворни пространства на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Св. Княз Борис I“, топлоизолация на външни стени, хидроизолация на покрив, подмяна на дограма  и пр. Амбицирани сме да усвоим през защитени проекти и още средства по мерките на въздействие за устойчива градска среда, защото е известно, че Асеновград е одобрен за обща рамка за финансиране от поне 19 милиона.
Ако сме експедитивни и пробивни, ще можем да разчитаме и на освободени на по-късен етап средства и от релокация. А идеи и проектна готовност не ни липсва. Очакваме да се реализират специално проекти за Градската библиотека и читалище „Родолюбие” на обща стойност почти 4 милиона лева.
Фокус: На какъв етап е работата по най-големия проект на Асеновград, Водния цикъл?
Д-р Емил Караиванов: Разбира се продължаваме интензивно дейностите по Водния цикъл, след като поетият ангажимент на фирмите – изпълнители е до месец април основната част на терен да бъде приключена. Мащабният проект за воден цикъл на Асеновград е под непрекъснат мониторинг, получили сме открито много добра оценка като най-голям и добре управляван проект в сектор „Води” за страната в момента. Което, разбира се, не ни лишава от напрежение за това, че трябва да осигурим ритмично разплащане, както и да изтърпим целият етап на възстановяване на ДДС по свършената работа, което пък предварително общината трябва да разплати с изпълнителите. Но вярвам, че ще се справим с всички препятствия и тук.
Фокус: Асеновград успява да поддържа много добра политика към социално уязвими хора и общности. Какво интересно се случва в тази сфера сега?
Д-р Емил Караиванов:
Вярно е, успяваме системно да покриваме и доразвиваме още и по-добри социални услуги и вярвам, че това не е завършен процес, а ще продължава. В момента общината поддържа и предоставя на нуждаещите се общо 14 различни  социални услуги, голяма част от които са отдавна известни като Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и други. Освен, че всичко изброено продължава да работи, имаме и нови  амбиции в социалния сектор, по които вече действаме. Такъв е проектът  „Социално включване на хора с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост”, през който Асеновград ще има нов Център за иновативни услуги. Тук ще бъдат консултирани и информирани хора с увреждания и техните семейства, които дълго време са извън пазара на труда. Тези хора имат нужда от информационна и техническа помощ, както и от стимул и морална подкрепа.
Вече сме на пътя на реализацията и на друга идея, която имаме от няколко години – идеята ни за пребазиране на по-удобно и функционално място на Дневния център за деца с увреждания в по-голяма и функционална сграда. Това ще стане реалност, тъй като Община Асеновград кандидатства и бе одобрена по проект „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания”. Благодарение на този проект Дневният център ще се премести на  първия етаж в сградата на бившия детски дом „Таню войвода”, където екипът на центъра ще разполага с по-голяма площ за осъществяване на дейностите си. За целта помещенията ще бъдат ремонтирани качествено и преобзаведени. Освен, че ще се разшири обхватът и качеството на услугите, центърът ще има възможност да увеличи и броят на децата, които го посещават. Извън тези нови мерки през проектно и общинско финансиране, и тази година община Асеновград ще поддържа всички досегашни социални приоритети – детски ясли, финансова подкрепа за ин витро процедури и пр.
Фокус:
Какви са амбициите на община Асеновград за 2018 година в туризма като политика и инвестиции?
Д-р Емил Караиванов: Радваме се на трайно нарастващ туристически интерес и през 2017 година, особено към перлите на асеновградско, каквито са Белинташ, Асенова крепост, манастирите. Но амбицията ни вече е да инвестираме в разработването на туристически продукт и интерес и към други, не така известни и комерсиални туристически точки на община Асеновград. Защото целта ни е да задържим туристопотока в рамките на града – туристите да посетят хотелите тук, да опитат от местната кухня и да разгледат интересната градска среда, която предлагат старите ни квартали. Искаме те не само да преминават през Асеновград, а да останат тук и да запазят хубави спомени от града и неговите жители. Мярка към реализирането на това е дейността на ОП”Туризъм” с разработването на програма за развитие на пешеходния туризъм, в която са включени редица екопътеки в околностите на Асеновград. В този смисъл Общината работи с няколко неправителствени организации – сдружение „Устремени” и „Център за местни инициативи и развитие”. Община Асеновград финансира Центъра за местни инициативи, който създаде и реализира проект за 6-километрова екопътека. В ход е интензивно обследване и промотиране на пещерния туризъм. Около Асеновград има близо 100 пещери. Това е един малко популярен факт, който дава възможност за по-екстремни преживявания за природолюбителите. Стартирали сме инициатива пещерата „Добростански бисер” да бъде номинирана за включване към списъка на 100-те национални туристически обекта. От тази пролет тя става част от нашите атракции и се надяваме да има голяма посещаемост, тъй като тя предлага интересно разнообразие от пещерни забележителности.
В никакъв случай не мога да пропусна успехът ни с включването на Биосферен парк „Червената стена” в ЮНЕСКО по програмата „Човекът и биосферата”. Изключително съм щастлив от това, че имахме възможност да направим тази значима крачка за бъдещето на региона и местните природни богатства.
Фокус: Какво ще пожелаете за новата 2018 година на слушателите на радио „Фокус”?
Д-р Емил Караиванов:
Първо това, което пожелавам на всички приятели, колеги, познати и непознати е да бъдат здрави и щастливи, да изпитват удоволствие от труда си и да го споделят с добри хора. А на вас и медията ви желая качествени, коректни новини, много добра аудитория и да се радвате на признанието на хората, както и да усещате удовлетворение от това, което правите.
Цветана ТОНЧЕВА