Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов и Конфедерацията на независимите синдикати в България подписаха споразумение за сътрудничество

Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград.  Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов и Конфедерацията на независимите синдикати в България подписаха споразумение за сътрудничество, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Двете страни ще си сътрудничат ефективно за постигането на конкретни резултати в седем области. Това са: Повишаване заетостта чрез разкриването на нови работни места; Социален диалог на регионално равнище и защита на фундаменталните права на работното място; Борба с бедността и създаването на условия за социално включване; Развитие на човешките ресурси в региона; Образование; Реформиране и развитие на здравеопазването; Усъвършенстване на системата за административно обслужване. По време на събитието за подписване на споразумението стана ясно, че сътрудничеството ще бъде осъществявано чрез двустранни консултации, преговори и сключване на колективни договори, подписване на конкретни споразумения, обмен на информация.

Ливия НИНОВА