Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков поздрави участниците в трансграничен проект

 

 

        Семинар с местни власти и организации по проект „Спомнете си войната, за да оцените свободата си“ се проведе в хотел „Нептун“. Той се организира от Сдружение “Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин“ (АРРБЦ) по повод подготовката на тридневна историческа възстановка в нашия град от периода 1877-1878. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Официални гости на събитието бяха и кметът на Калафат Лучиан Чобану, заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова, представители на партньора по проекта от румънска страна – Местна асоциация на работодателите на малки и средни предприятия – Калафат, на музеи, военни служби и клубове от Румъния и България.

Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков се обърна с приветствие към участниците в семинара, като изрази възхищението си от реализацията на проекта. И отбеляза, че той показва величието на нашата история. Д-р Ценков изказа увереността си, че контактите между Видин и Калафат ще продължават да се развиват и в бъдеще: „Община Видин напълно подкрепя идеята и се надявам, че със съвместни усилия ще представим за Националния празник на България 3 март една впечатляваща историческа възстановка“. Кметът пожела успешна подготовка на предстоящите дейности по проекта.

От своя страна Лучиан Чобану също приветства участниците и подчерта, че реализацията на предстоящите събития ще допринесе още повече за популяризиране на културно-историческия туризъм в трансграничния регион.

Евтим Стефанов, изпълнителен директор на АРРБЦ-Видин запозна накратко присъстващите с основните цели и дейности на проекта. Общо 180 ученици, преминали военни обучения и представители на патриотични клубове и асоциации ще се включат във възстановката, която ще се проведе от 1 до 3 март в град Видин, а в периода 8–10 май – в град Карафат.

По време на семинара участници направиха демонстрация на оръжия, които ще бъдат използвани по време на възстановката.