Кметът на Община Видин Огнян Ценков се срещна с жители на село Градец

Снимка: Община Видин

 

Кметът на  Община Видин  Огнян Ценков се срещна със жители на село Градец, съобщиха от общинската пресслужба. В срещата участваха заместник-кметът инж. Цветан Асенов и Илия Томов, кмет на кметство Градец. Целта на изнесената приемна, инициирана от общински съветници на ПП ГЕРБ,  бе видинският кмет да разговаря с местните хора,  да чуе мнения и предложения по различни теми, касаещи развитието на родното им място.

Срещата започна с отчет на общинското ръководство за извършеното през 2017 година. Ценков информира, че Община Видин успява да се справи с финансовите трудности при стриктно спазване на финансовата дисциплина, поради което от месец март  тази година е отпаднала от списъка на  общини във финансово затруднение; задълженията са намалели от 21 000 000 лева на 13 500 000 лева. Той добави, че въведеният стриктен контрол относно събираемостта на местните данъци и такси, е довело до положителни резултати, като за две години със собствени средства са разплатени задължения в размер на 7 500 000 лв. Общината успешно финализира дейности по европейски проекти и осъществява нови; полага повече грижи за подобряване на инфраструктурата и околната среда във всички населени места за повишаване на жизненото равнище и благосъстоянието на хората; търси нови пътища за развитие на образованието с  оптимизирането на училищната мрежа и детските градини; успех за всички е откриването във Видин на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Огнян Ценков акцентира и на разрешаването на социалните проблеми, което продължава да са приоритет в политиката на Община Видин и осигуряването на заетост по национални и регионални програми. Богатата културна програма, в която са включени над 100 културни събития от местен, регионален, национален и международен характер, превръщат Видин в привлекателна туристическа дестинация. Част от програмата е провеждания ежегоден фолклорен събор “Алботин” в местността „Хайдук чешма“, село Градец. Общината усъвършенства административното обслужване и предприема конкретни стъпки във връзка с прозрачността и информираността на населението. Ценков отбеляза подкрепата на правителството, в резултат на общите усилията и със съдействието на всички жители промяната става видима във всяко населено място.

В последните две години за село Градец са осигурени средства   за изграждане на детска площадка по ПУДООС – 10 000 лв. през 2016 г. По програмата „Местни инициативи“ (2016-2017г.) е извършен ремонт на детска площадка и автобусна спирка в общ размер 4000 лв. През 2017 г. е подменена дограмата в местната  детската градина – 5000 лв. Направен е  ремонт  на кметството и на здравната служба  за 12000 лв. през 2017 г.  От 2015 до 2017 г. за балстриране и частични ремонти на улици в Градец са изплатени  – 45 000 лв., за окосяване на храсти, миене на улици, поддържане на парка и на местността край Алботинския манастир – 1200 лв.

На срещата хората от Градец имаха възможност да поставят въпроси, да изкажат мнения и препоръки. Те бяха свързани със състоянието на главните  улици в селото, недоволство от високата скорост, с която водачи на автомобили карат по улиците и по третокласния път от републиканската пътна мрежа за Община Бойница, разисквани бяха проблемите за събирането и извозване на битовете отпадъци и уличното осветление.

В края на срещата Огнян Ценков посочи, че с негова заповед е сформирана комисия от експерти на общинската администрация, която ще извърши оглед на място и определи улици за асфалтиране, в град Видин и в другите населени места на общината. Предстои да се изгради видеонаблюдение по част от републиканската пътна мрежа, което значително ще подобри безопасността на движението.

Местните жители изказаха задоволство от проведена среща с ръководството на Община Видин.