Кметът на Район „Централен“ в Пловдив Георги Стаменов: 2017 беше една много бурна и успешна година

снимка: район "Централен", Община Пловдив

Кметът на Район „Централен“ в Пловдив Георги Стаменов, в интервю за Радио „Фокус“- Пловдив, с равносметка за свършеното през 2017 година.

Фокус:
Успешна ли беше тази години и остана ли нещо несвършено?
Георги Стаменов: Да, бих казал изключително успешна година. Всичко това, което презентирахме през януари месец като капиталова програма на район „Централен“ беше изпълнено. В самия ход на годината чрез допълнително финансиране и чрез различни съвместни инициативи между района и други фирми успяхме да реализираме и още няколко обекта. В края на годината успяхме да реализираме още един паркинг, който бяхме обещали при наличие на малко ресурс да успеем да отремонтираме. Смея да кажа, че наистина 2017 беше една много бурна година, която може да бъде отчетена като наистина добра. Реализирахме доста инфраструктурни проекти. Бих казал, че всички живущи в района ценят постигнатите резултати.
Фокус: Колко паркинга направихте тази година в района?
Георги Стаменов: Над 12 са в зоните, в които работихме. Опитахме се да работим във всички части на район „Централен“ и да не концентрираме усилията си само в един, или друг. За изминалите две години имаме реално разкрити над 600 нови паркоместа. Казвам нови, тъй като на много от местата просто се спираше в кал, или нямаше трайна настилка. В момента всички тези зони са с трайна настилка, с осветление, с цветно обновяване, където е било възможно и паркова част с пейки. Това е всичко, което е нужно за една нормална градска среда.
Фокус: Паркингите ли бяха приоритетът в работата ви тази година, или имаше и друго, което трябва да посочим също?
Георги Стаменов: Като приоритет, бих казал да. Основно инфраструктурата беше приоритет, тъй като без да имаме ясно дефиниране на местата за отдих и почивка – зелените площи, най-общо казано и местата за паркиране, реално няма да имаме нито едно от двете. Затова се постарахме там, където е възможно максимално да реализираме и озеленяване съответно различни места за спиране.  Иначе във всички сфери на живота мога да кажа, че успяхме да работим. Освен инфраструктурата и в сферата на културата, на образованието. Не една или две бяха инициативите на районната администрация, които реализирахме и стигнаха до максимален кръг от хора по различни социални теми.
Фокус: Коя ще е задачата номер едно за догодина, кое е най-належащото, с което ще се захванете през 2018 година като районен кмет?
Георги Стаменов: Като най-належащото през месец януари месец ще е да можем да изкараме една нормална зима, с пропускливост по улиците, тъй като се очакват снеговалежи. А с навлизането на строителния сезон, когато се постопли времето, смятам, че тези политики, които и до сега реализирахме относно пълното премахване на всички опасни сгради в район „Централен“ и обособяването на тези зони като паркинги, ще продължим да ги разработваме и съответно да ги реализираме. Целта е накрая да може да имаме така желаната от всеки един от нас Европейска визия на нашия град.
Фокус: Какъв бюджет ще Ви е необходим за догодина и ще се поместите ли в същите рамки, каквито бяха през тази година?
Георги Стаменов: За бюджет бих казал, че е рано да говорим.
Фокус: Но беше добре, че Общината задели доста пари през тази година за инфраструктурни проекти по районите, нали така?
Георги Стаменов: Разбира се, че е така. В крайна сметка районите са второстепенен разпределител на бюджетни средства и ако те ни бъдат осигурени от Общината, респективно с решение на Общински съвет, ще има възможност ние да работим. Надяваме се тази година да има свободен ресурс, с който ще можем в районите да реализираме различен тип инициативи. Но все пак, за да бъдем по-конкретни, смятам, че след 10-15 януари вече ще можем да говорим с цифри. В момента като проектоготовност район „Централен“ има възможност да реализира проекти за над 10 милиона лева. Въпросът е каква част от тези проекти е целесъобразно да бъдат изпълнени през 2018 г. и съответно каква част от тези проекти ще бъдат финансирани. Въпрос на приоритет на Община Пловдив е това, след като бъдат внесени в бюджета основните големи инфраструктурни проекти, които Пловдив трябва да реализира и съответно какъв ще е остатъкът, за да се прецени каква възможност ще има за финансиране по районите.
Фокус: Какви бяха основно приходите за района през годината? От какво?
Георги Стаменов: Приходите за района идват от маси за външно сервиране, където се включват стелажи, от различни рекламни пана, от тротоарните права, частично от гаражи, които през 2018 г.няма да ги имаме, тъй като разрешителните са почти прекратени и съответно може да се кажа, че гаражните клетки са почти премахнати. Много малко са тези, които са останали. И съответно приходи имаме и от всички такси, които са на база извършени услуги от районната администрация. Всички тези средства отиват в бюджета на Община Пловдив. Те не са средства, които остават в бюджетите на районните администрации.
Фокус: Имате ли някакво виждане как да се справите с рушащите се постройки в района? Възможно ли е до 2019 г. да няма такива?
Георги Стаменов: Като цяло проблемът може да се разгледа в два аспекта – сгради, които не са паметници на културата и сгради, които са паметници на културата. За тези, които не са паметници на културата ежеседмично изпращаме предписания към собствениците да ги обезопасят на първо време, или съответно част от тях, като след това предприемат действия по пълното им възстановяване. И ако те не бъдат изпълнени може да налагаме административно наказание.  Когато са паметници на културата, или ансамбъл – тогава се прилага закона за културното наследство. Правят се междуведомствени комисии, които съответно дават предписания към собствениците какво трябва да се направи по тези сгради. Първо да бъдат безопасни и след това да се възстановят. Когато те не изпълнят тези предписания може да им се наложи административно наказание, но то се налага вече от министъра на културата. Ние нямаме правомощия да налагаме наказания там. През изминалите две години имаше инциденти с паднали мазилки. Много активно колегите от администрацията работиха. Множество са преписките, които са разработени. В голяма част от тях имаме подкрепа от собствениците. С каквото можем ние да съдействаме като консултации го правим, за да може да се обезопасят тези сгради и съответно да се възстановят. Но истината е, че има някои сгради, чийто собственици буквално са неоткриваеми. Това са сгради, които са придобити по реституция, собствениците им са в чужбина, а в крайна сметка преди един човек да е получил предписание, няма как да бъде санкциониран. Случвало се е общината да предприеме сама действия по обезопасяване, или отцепване на част от даден район, за да може да не се допусне инцидент. Но се стремим да се свързваме с тези собственици, за да могат те да предприемат действия. Все пак законът е категоричен, че единствено и само собственикът носи отговорност за сградата си трябва да я поддържа в нормален вид. От друга страна общината, там където вижда, че има пропуски, съответно ги процедира тези сгради.
Фокус: Колко са всъщност потенциално опасните сгради в района?
Георги Стаменов: Потенциално опасните сгради в район „Централен“ са около 12. Това са сгради, където наистина имаме проблеми със собствеността, с липса на комуникация със самите собственици. Предприели сме действия и чрез различни посолства да бъдат открити собствениците им в други държави, за да може да бъдат уведомени и съответно да предприемат действия. Там, където не желаят, или нямат възможност да си поддържат сградния фонд, спокойно могат да го дарят на общината, да го продадат или да предприемат действия, за да може някой друг да го поддържа този фонд. Защото при инцидент наказателната отговорност си носят те.
Фокус: А колко от тези опасни сгради са на много оживени места, както е „Главната“ улица в Пловдив?
Георги Стаменов: На „Главната” имаме само една, или две проблемни сгради. В една от тях собствениците са 42 души. Много е трудна комуникацията с 42-ма едновременно, да бъдат те събрани и да бъдат уведомени. Самите те, когато видят, че пощенското клеймо е от общината в голям процент от случаите не взимат писмата, за да се смята, че не са уведомени и съответно да не се стартира процедурата. Но, пак казвам, правим всичко възможно да установим контакт и да ги подканим да си поддържат сградите  в нормален вид.
Фокус: Какво ще призовете пловдивчани и хората от района?
Георги Стаменов: Нека да бъдем малко по-добри, да бъдем малко по-бдителни! И дано идващата 2018 г. наистина да бъде една много здрава, много щастлива година и всеки един от нас да разбере, че както се грижи за своето, така трябва да се грижи и за общото. Само тогава ще постигнем така желания ефект Пловдив да има една добра европейска визия като град.
Цветана ТОНЧЕВА