Кметът на Смолян Николай Мелемов подписа договор с МОСВ за програма за подобряване качеството на въздуха

Снимка: Община Смолян

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът Николай Мелемов, подписаха договор за програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Смолян. Това съобщиха от пресцентъра на община Смолян. Проектът предвижда планиране на подходящи към местните условия и ефективни мерки за повишаване чистотата на въздуха и ограничаване вредните въздействия върху здравето на хората и околната среда. Целта е постигане и поддържане на определените в европейското и националното законодателство норми за КАВ. Инвестицията по договора е общо 242 хиляди   лв., осигурени от ОП „Околна среда“. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.

С изпълнението на проекта ще се стимулират домакинствата да преминат към по-екологични форми на битово отопление, в резултат на което ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди на територията на община Смолян. Дейностите предвиждат подмяна на отоплителните устройства на домакинствата, които използват уреди с твърди горива, с алтернативни форми за отопление.