Кметът Петър Паунов предложи изготвянето на приватизационна оценка на общинския парк-хотел „Кюстендил”

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Кметът Петър Паунов предложи изготвянето на приватизационна оценка на общинския парк-хотел „Кюстендил”, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Докладната записка беше предложена като извънредна на заседанието на Общински съвет  -Кюстендил, чието заседание се провежда именно в залата на хотела. „Не искаме да спекулираме. Проявява се интерес, говори се за сериозни проекти. Не знаем дали ще бъдат обективирани към момента сериозни намерения”, каза кметът Петър Паунов. С докладната записка се предлага да бъде проведена процедура чрез пряко договаряне за възлагането изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка на недвижимия имот. Действията трябва да бъдат предприети по реда на наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол. В докладната записка се посочва, че от изключително важно значение е ефективното използване на публичния ресурс и стимулирането на предприемачеството в региона с цел създаване на условия за по-добри инвестиции и постигането на реален икономически растеж.

Венцеслав ИЛЧЕВ