Книгата „Етюди върху български средновековни култове“ на историка доц. д-р Димо Чешмеджиев ще бъде представена в ПУ „Паисий Хилендарски“

Пловдив. Книгата „Етюди върху български средновековни култове“ на историка доц. д-р Димо Чешмеджиев ще бъде представена в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от висшето учебно заведение. Представянето ще се състои на 27 май от 17.00 часа в 18-та аудитория на университета. Книгата е част от едно по-голямо изследване, което включва проучването на всички български култове през Средновековието. От него вече има публикувани една монография и няколко студии и статии, и се подготвя втора монография. Авторът разглежда някои по-малко изследвани български култове от периода на Второто българско царство (св. Филотея, св. Михаил Воин, св. Евтимий, патриарх Търновски, св. Йоаким I, патриарх Търновски). Обръща се внимание и на спорни въпроси около култовете в този период – за развитието на някои аспекти от култа към св. Петка Търновска, за храмове посветени на нея или за които се смята така в историографията, доколкото в тях са били полагани мощите на светицата, за знаменития служебник на киевския и московски митрополит Киприан, обединител на руските земи в църковно отношение, скандалният въпрос с „откриването“ на гроба на патриарх Евтимий в Бачковския манастир. Към тях е прибавено и едно изследване за българското почитание на светия император Константин I Велики, един общохристиянски култ, който има изключително значение в изграждането на владетелската идеология на християнските държави, включително в България, след покръстването и през Второто българско царство.