Комисар Тихомир Тотев, директор на РДПБЗН – Варна: През последните две години имаше много инциденти с газови бутилки

снимка: pixabay.com

Директорът на Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението комисар Тихомир Тотев, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Комисар Тотев, колко пожари са регистрирани на територията на Варна и областта от началото на годината? Колко са ранените, има ли загинали, какви са тенденциите спрямо миналата година?

Комисар Тихомир Тотев: Възникналите пожари от началото на годината до момента, в сравнение с миналата година, са с около 400 повече. Точните цифри са 3408 пожара – през настоящата година, срещу 3130 – през миналата. При тези пожари има загинали четирима души през настоящата година, срещу шестима – миналата година. При ранените има относително равенство. От януари досега броят им е 19 души, докато през 2018-та година пострадалите са били 21. Основно увеличението на пожарите през настоящата година се дължи на сухото лято. Статистиката показва, че имаме 276 пожара повече в сухи треви и отпадъци в сравнение с предходната година.

Фокус: Какви мерки за сигурност трябва да предприемаме, когато боравим с огън при домашни условия – много хора ползват камини, печки на дърва и въглища?

Комисар Тихомир Тотев: Природата ни даде топли дни през октомври. Тогава всички, които ползват твърдо гориво за отопления, трябваше да почистят комините си. Ежегодно наблюдаваме през зимния период запалване на комини в жилищни кооперации и къщи, в които се ползва твърдо гориво. Това се дължи на натрупаните и непочистени сажди. Все още има възможност хората да почистят комините си, тъй като прогнозите са, че и ноември ще даде топли дни. Друго, което води до пожар е неправилното боравене с печки и камини на твърдо гориво, а именно – използването на лесно запалими течности, като спирт, нафта, бензин, за тяхното по-бързо разпалване. Това е недопустимо. Друг проблем, който съществува е това, че в близост до печките се струпват дървата за тях, с оглед по-бързото им изсъхване. При една по-висока температура обаче, те се самозапалват, поради това, че са много близо до нагревната повърхност. А като се съчетае и с оставянето без наблюдение, поради тези две обстоятелства много често възникват пожари.

Фокус: Какво бихте посъветвали гражданите по отношение на предотвратяването на инциденти през отоплителния сезон?

Комисар Тихомир Тотев: За твърдото гориво вече казахме няколко думи. Искам да припомня на гражданите, че миналата година и в началото на тази, имаше много пожари, предизвикани от неправилно ползване на газови отоплителни и готварски уреди. Сега е моментът, преди началото на отоплителния сезон, да се проверят маркучите, свързващи бутилката със съответния газов уред, за тяхната изправност – да няма пукнатини, да се използват стандартни маркучи, стандартни скоби. Бутилките не трябва да са презаредени, а да се вземат от оторизирани пунктове. Трябва да са с преминат преглед и съответната щампа, която удостоверява това. Исках да припомня това, тъй като тези уреди много често предизвикват взрив и има значителни материални последствия, освен, че могат да пострадат и граждани. При ползването на електрическите уреди, стриктно трябва да се спазват правилата, написани в тяхната гаранционна карта или упътване за употреба. Не бива върху тях да се сушат или да се завиват с дрехи. Горими материали трябва да поставят на отстояние от минимум 80 сантиметра. Най-важното е да не се оставят без наблюдение такива уреди при наличието на малки деца в дома. Много е опасно да не пострада някое дете. Да се проверят ел. инсталациите в по-старите жилищни сгради, които ползват от витловите предпазители и нямат автоматични. Да не се допуска подсилването на такива предпазители с тел, защото сме констатирали случаи, че има късо съединение и запалена ел. инсталация в апартамент, а централният бушон не е издържал, тъй като е бил подсилен с тел от „домашен“ майстор. В общи линии това са ми препоръките към гражданите – повече бдителност и особено внимание към децата и възрастните хора. Да им се помага, по възможност да не се оставят сами. Да има възрастен човек, който разсъждава и е наясно с мерките за безопасност.

Диана СТОЕВА