Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН – Варна: Разполагаме с достатъчно техника за ликвидиране на горски пожари

Директорът на Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението (РДПБЗН) комисар Тихомир Тотев, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Комисар Тотев, с колко екипа разполага Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” във Варна на прага на пожароопасния сезон?

Комисар Тихомир Тотев: Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението разполага с 11 места, където се носи дежурство. Това са отделни районни служби и един сектор за специализирани дейности. Средно за денонощие имаме около 60 души през летния сезон на дежурство.

Фокус: Каква е готовността на дирекцията по отношение на възникване на горски пожари?

Комисар Тихомир Тотев: Извършили сме сезонното обслужване на техниката. Тя е готова за очакваното повишаване броя на полските и горски пожари през пожароопасния сезон. В началото на обявения сезон направихме едно съвместно занятие със Североизточното държавно предприятие и неговото подразделение – Държавното горско стопанство в Суворово с нашите екипи от специализирания сектор и две районни служби. То бе за подобряване на комуникацията и уточняване на взаимодействието. Така че оттренирахме ликвидирането на сложен горски пожар. Отделно от това имаме разработен съвместен план с Регионалната дирекция по горите във Варна. В него са упоменати начините на предаване на сили и средства, и самата организация на ликвидиране на пожарите, с което мисля, че сме извършили в пълен обем дадените до момента указания от Главната дирекция и имаме готовност, има организация за очакваното повишаване на броя на пожарите.

Фокус: С каква техника разполагате?

Комисар Тихомир Тотев: През последните години, три от районните служби получиха специализирана високопроходима техника по европейска програма по ликвидиране на горски пожари. Тази техника е изучена от личния състав, който работи с нея. Ползвана е и през миналата година. Доволни сме от нея. Имаме и специален мониторингов автомобил за изпълнение на задачи, свързани с по-бързото изясняване на точното местоположение на възникналия пожар. Има възможност да предава в реално време по интернет информация от камера. Така че технически, смятам, че сме добре оборудвани, благодарение на защитените през последните години проекти от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Отделно от това във всяка една от районните служби, които не са получили тази техника по оперативните програми, има осигурен поне по един пожарен автомобил с висока проходимост, който да преодолява пресечени терени. Разполагаме и с верижни машини, булдозер, черен товарач и друга специализирана техника, съобразно която ще разпределяме нашите усилия при възникване на сложен пожар. Освен това в Регионалната дирекция има изготвен и план за действие при сложен горски пожар, в който е посочено с кои други институции и с кметовете на общини да действаме на място.

Фокус: Увеличават ли се горските пожари във Варненско през последните години?

Комисар Тихомир Тотев: Статистиката към момента показва, че през последните три години тенденцията е към намаляването на горските пожари, възникнали на територията на Варненска област. За 2017 година, за периода от първото шестмесечие сме имали 22 пожара, през миналата година са били 11. Сега, до момента имаме 7. Това се дължи на климатичните условия най-вече, тъй като до вчера имаше силни дъждове. Тревната растителност е избуяла, но все още е зелена в горите, не е изсъхнала, с което се намалява вероятността за нейното запалване. А иначе за причини, основно можем да говорим за човешка небрежност при боравене с открит огън в горските територии. Много малък процент са пожарите, възникнали вследствие на паднала гръмотевица.

Фокус: По какъв начин е обезпечена дейността в курортните комплекси? Ще има ли допълнително служители от вътрешността на страната?

Комисар Тихомир Тотев: Новото през тази година е, че периодът за пребиваване на тези служители беше удължен от три на четири месеца. Вече от 15-ти май на територията на комплекса „Златни пясъци“ до 15-ти септември ще дежурят различни екипи. От София, Русе – в момента има колеги, от Търговище. Те ще носят дежурство с цел обезопасяване на курортния комплекс. Тази практика в последните години е много положителна, тъй като наличието на противопожарен автомобил с екип в курорта скъсява доста времето за реакция. Иначе бихме пътували по 20-25 минути до хотелските комплекси от местостоянката във Варна. Така имаме възможност за по-бърза и навременна реакция. Това е добре за почиващите и за собствениците на хотели.

Диана СТОЕВА