Комисията за борба с корупцията ще изслуша кандидатите за председател на Антикорупционния орган

 Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика ще проведе заседание. Това предвижда програмата за работа на комисията. Заседанието ще се проведе от 9.00 ч. в зала „Запад“. На заседанието ще бъдат изслушани кандидатите за председател на КПКОНПИ. Срокът, в който парламентарните групи и народните представители можеха да предлагат кандидатури, бе до 20 ноември 2019 г. В този срок постъпиха две кандидатури. От управляващата коалиция предложиха досегашния главен прокурор Сотир Цацаров. От ПГ на „Воля – Българските родолюбци“ издигнаха кандидатурата на Симеон Найденов.

Процедурните правила предвиждат изслушването на кандидатите да се проведе на открито заседание на комисията, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. Гласуването и изборът на председател на Антикорупционната комисия ще бъде извършено от парламента. Съгласно правилата гласуването ще се проведе поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът получил най-много гласове „за“. В случаите, когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, правилата предвиждат да се проведе повторно гласуване, в което да участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Ако и при повторното никой от тях не получи необходимите гласове, парламентът приеме решение за откриване на нова процедура за избор.