Комисията по икономическа политика и туризъм прие единодушно промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

София. Комисията по икономическа политика и туризъм прие единодушно промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ законопроекта гласуваха единодушно 13 членове на комисията, без „против“ и „въздържали се“. Окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Законопроектът цели създаването на необходимата нормативна база, способстваща за въвеждане на възможността някои заповеди на министъра на туризма да бъдат предварително изпълнявани. Разпоредбата ще се отнася за заповедите, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти – изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове. В този обхват ще влязат и заповедите за определяне на спечелили проведените търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на тези обекти. Промените предвиждат и забрана за поставяне на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, върху дюните. Предвиждат се и редица санкции. Съгласно промените, който постави преместваем обект или съоръжение на територията на неохраняем морски плаж или прилежащата му акватория, без да има право на това, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 6000 до 12 000 лв. Промените предвиждат при неизпълнение на изискването за осигуряване на равностоен достъп до морето по отношение на зоната на активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, глобата да е от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
Деница КИТАНОВА