Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци ще бъде изградена край Кричим и Перущица

Пловдив. Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци ще бъде изградена край Кричим и Перущица, съобщиха за Радио „Фокус“- Пловдив от община Кричим. Проектното предложение е за осигуряване на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Водеща при подготовката и реализирането на проекта е община Кричим. На нейна територия ще бъде изградена и инсталацията на специално отредена за целта площадка, която ще обслужва и двете общини. Предложението включва също и осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс чрез изграждане на компостираща инсталация. Изпълнението ще подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г.
Проектното предложение е подадено и е в процес на оценка от управляващият орган на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.