Констатирано е замърсяване с нефтопродукти на плажни ивици от Шабла до Варна

Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ-Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, са проверили сигнал за замърсяване на плажната ивица на курорта „Албена”. Това съобщават от пресцентъра на Басейнова дирекция. Обходен е участък от приблизително 2 километра до устието на река Краневска. Констатирано е замърсяване на плажната ивица с нефтопродукти. Морските води пред цялата плажна ивица са с естествен цвят, липсва опалесценция по морската повърхност и не се наблюдава замърсяване. За констатациите са уведомени Областна администрация Добрич и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ Варна за действия по компетентност. На 10 и 11 април са били извършени съвместни проверки и на плажните ивици по Северното Черноморие, за които са били подадени сходни сигнали. От северната страна на Първа буна във Варна е установено струпване на водорасли по цялата дължина на буната и на морския плаж, а в морските води не е констатирано замърсяване с нефтопродукти. На плажната ивица в района на централен плаж, къмпинг „Добруджа“ в Шабла Шабла е установено наличие на 4-5 броя мазутни топчета с приблизителни размери 1-5 см. и със специфична консистенция и миризма на нефтопродукти. При проверката не е установен брегови източник на замърсяване. Не е констатирано замърсяване с нефтопродукти и при огледа на морските води и плажната ивица в комплекс „Слънчев ден“ в курорта „Св. Св. Константин и Елена“ и в местност „Зеленика“ пред залива на град Каварна. Пробите морска вода, взети от акваторията пред проверените плажни ивици, ще се изследват по физико-химични показатели.