Консултации за изготвянето на Стратегия за развитието на културата в периода 2019-2029 г. ще проведе Община Велико Търново

Велико Търново. Консултации за изготвянето на Стратегия за развитието на културата, изкуствата, културните и творческите индустрии и културния туризъм в периода 2019-2029 г. ще проведе Община Велико Търново, съобщават от Общината. Срещата ще се проведе

на 23 април  (вторник) от 14.00 часа в Конферентна зала на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“. На консултациите са поканени да присъстват представители на институти, организации и дейности, свързани с културно-историческото наследство. Ще бъдете запознати с основните параметри на проекта за стратегическия документ и те ще бъдат обект на дискусия.