Контролирани взривни работи ще се извършват на кариера „Банево“ на 11 октомври

Снимка: Община Бургас

Бургас. Контролирани взривни работи ще се извършват на кариера „Банево“ на 11 октомври, събота. Напомняме на гражданите в близост до обекта, че  в посочения ден е опасно и забранено приближаването на хора и животни до границите на кариерата. Призовават се всички граждани да проявят разбиране към указанията за безопасност по време на взривяването.