Костадин Георгиев: Глобалната цел в рамките на проекта „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ е да създадем по-добри условия за децата и учениците

Благоевград. Глобалната цел в рамките на проекта „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ е да създадем по-добри условия за децата и учениците. Това каза по време на встъпителна пресконференция Костадин Георгиев, ръководител на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. По думите му процедурата за безвъзмездно представяне на безвъзмездна финансова помощ по неинтегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 година. „Стойността на проекта е 3 923 211 лева. Тази стойност е разделена на две части на финансиране, съгласно регламента на ЕС. Европейското финансиране е в размер на 3 334 729.36 лева, а националното финансиране е 588 481.64 лева. Това са 100% безвъзмездни финансови средства за община Благоевград“, посочи Костадин Георгиев. По думите му срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. „Глобалната цел в рамките на проекта е да се генерират преки ползи за децата и учениците в заведенията, които ще ремонтираме, ще подобрим и ще обзаведем. Поставили сме си и специфични цели като подобряване и модернизация на образователната структура в Благоевград, предоставяне на съвременни условия в образователните институции като ще въведем нови методи на обучени чрез съвременно-техническо оборудване“, допълни Костадин Георгиев. Той добави, че ще осигурим привлекателна учебна среда, която от своя страна ще допринесе за намаляване на процента на преждевременно напусналите образователната система ученици. „В рамките на проекта си поставяме и цел за благоустрояване на зоните, дворните пространства на образователната структура, която да предостави от своя страна възможност за спорт, отдих и игра на децата и учениците. Ще бъде създаден равен достъп до образование на всички деца“, добави Костадин Георгиев.

Денис НИКИФОРОВ