Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години в областта

Кюстендил. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години в областта. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Кюстендил Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистически изследвания“ към Териториално бюро – Югозапад. Данните сочат, че в рамките на една година извършителите на кражби са 20 лица, или 35.1% от всички лица, водени на отчет в Детска педагогическа стая. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти -30 %, и на кражби от домовете -20 %. От общия брой на лицата на възраст от 8 до 17 години 17.5% са за нанесени телесни повреди и 15.8% – за престъпления, свързани с наркотици  Общият брой на малолетните и непълнолетните лица в областта, водени на отчет в Детска педагогическа стая за извършени престъпления, е 57. Малолетните и непълнолетните, преминали през отговорната институция за извършени противообществени прояви в област Кюстендил, са 80. Сред обществено значимите противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни лица са прояви на насилие и агресия – 45 души, бягство от дома, от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип – 14 лица, повреждане на обществена или частна собственост – 9 лица, както и тормоз“ и употреба на психоактивни вещества- по 6 лица.

Венцеслав ИЛЧЕВ