Красимира Александрова, директор на Дом „Олга Стоянова”: Успешно реализираме проекта „Баба и внуче”

Директорът на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Олга Стоянова” и Център за деца и младежи с увреждания „Надежда” – Дупница, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Александрова, какво представлява реализирания при вас проект „Баба и внуче”?

Красимира Александрова: Това е проект, който се финансира от Холандското правителство. Той бе разработен миналата година, ние сме партньор на фондацията „Зита”, която има опит в предоставянето на такива социални проекти. Проектът  е за 4 години. В Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда” и Дом за деца, лишени от родителска грижа, имаме назначени две баби. Сега предстои да назначим още една баба, а след нова година още една, така че в рамките на 4 години ще обхванем всички деца, които ползват социалните услуги. Бабите идват по 4 часа, занимават се с децата, през ваканционния период ги разхождат, провеждат различни мероприятия с тях. През учебно време учат уроци, пишат домашни, създават се емоционални, близки отношения, каквито създава внучето със своята баба.

Фокус: Изпълнява ли се основната цел?

Красимира Александрова: На първи етап ние отчетохме успешно развитие на децата, тъй като видяхме, че във всички пунктове от тяхното развитие, от психоемоционалното им развитие, от образователната подкрепа, децата повишиха своите познания, промениха поведението си, всеки ден се срещат със своята баба, чакат ги с нетърпение, така че проектът протича много успешно и всъщност е една хубава практика, която ми се ще да се наложи трайно в нашата социална услуга.

Фокус: Лесно ли се адаптираха децата към тези баби?

Красимира Александрова: Ние работим цял екип – психолога, социалния работник, преценихме кои ще бъдат децата. В началото оказвахме съдействие на бабите, особено на едната баба, която ни е в центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Запознахме я с правилата, по които трябва да работи, имаше едно кратичко обучение на бабите по наредба за критерии и стандарти за социални услуги. С наша подкрепа първоначално всички бяхме заедно и в последствие вече бабата си навлезе в своята си функция и засега виждаме едни хубави взаимоотношения между децата и бабите.

Фокус: Децата ги чакат с нетърпение, така ли?

Красимира Александрова: Да, защото тези деца са лишени от тази изключително индивидуална подкрепа, която бабите оказват на децата.

Фокус: Къде се осъществяват заниманията?

Красимира Александрова: На територията на услугата се осъществява, имаме отделни зали, в които бабите могат да се усамотят с децата. Разходките са в град Дупница.

Фокус: Получават ли някакво възнаграждение бабите?

Красимира Александрова: Да, получават възнаграждение за тези 4 часа получават 250 лв.

Фокус: Децата посещават ли масовите училища?

Красимира Александрова: Всички деца ходят на училище, много рядко в центъра за настаняване от семеен тип има дечица, които не посещават училище. Дори да посещават с тях се работи индивидуално, работи ресурсен учител с тях. Посещават масовите училища в града. Идеята ни е в рамките на тези 4 години бабите да достигнат до 6 – 3 в едната услуга и 3 в другата услуга. Една баба работи с 3 дечица.

Венцеслав ИЛЧЕВ