Красимира Александрова: Община Дупница може да бъде дадена като пример, относно грижата й за социалните услуги в града

Красимира Александрова, директор на Дом за деца лишени от родителски грижи „Олга Стоянова“, Център за обществена подкрепа и Център за настаняване от семеен тип в Дупница в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

Фокус: Г-жо Александрова, Вие изпълнявате директор на три социални услуги в Дупница. Нека да разкажем повече за всяка една от тези услуги, които се предлагат в Дупница, а именно: Дом за деца лишени от родителски грижи „Олга Стоянова“, Център за обществена подкрепа и Център за настаняване от семеен тип?

Красимира Александрова: Ще започна с това, че Дома за деца лишени от родителски грижи „Олга Стоянова“ има една история, която е 90- годишна. След две години домът ще бъде преструктуриран. В момента в него живеят 22 деца в едно домакинство, в което е създадена среда, която е по- близка до семейната. В процесите на деинституционализация Община Дупница реагира много адекватно. Ще бъде построена една къща- Център за настаняване от семеен тип за деца и след две години децата ще бъдат изведени в тази къща. Предполагам, че на територията на Дома за деца, тъй като това е поддържана сграда, ще има някаква услуга, която е за лица. Децата са обгрижвани и всички те ходят в масово училище. Екипът, който работи е от социални работници, психолози и възпитатели. Всяко дете има индивидуален план за грижи, който е съобразен с плана за действие. Възрастта на децата, които са настанени на този етап е тийнейджърска възраст. Много са близки на тази възраст- между 12 и 18 години. Преди няколко месеца Община Дупница предостави две жилища , които може би след няколко месеца ще бъдат нова социална услуга в общността за деца, които напускат институцията. Капацитетът ще бъде четири, а жилищата са две- за момичета и момчета, за децата, които напускат след 18 години. Това беше един изключително голям проблем, защото се търсиха спонсори, които могат да заплащат квартирите на децата и да помагат. Ще разрешим и този въпрос и децата са много щастливи. Вече изведохме първото момиченце, което живее в самостоятелно жилище. Тя все още е подкрепена от екипа на Дома за деца. Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“ е построен по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В процесите на  деинституционализация на децата с увреждания Община Дупница изпълни един прекрасен проект. Изведохме 14 души- 10 деца и 4 лица. Центърът е нова сграда с абсолютно всички условия, които са подходящи за отглеждане на деца и младежи с увреждания. Децата се чувстват много добре, като са по две в с тая и се радват на едни прекрасни условия. Децата посещават различни услуги в общността. Децата, които са в Центъра посещават и масово училище. С тях работи ресурсен учител. В Центъра има различни специалисти, социални терапевти, възпитатели, педагози, психолог, които подкрепя децата. И тук всяко дете има индивидуална програма, по която се работи. Центъра за обществена подкрепа е вид услуга в общността, която е създадена преди осем години, след изпълнение на проект на Община Дупница за създаване на алтернативна услуга- консултативен кабинет, която преди осем години прерасна в Център за обществена подкрепа, делегирана от държавата дейност. Там дейностите ни са изключително консултативни. Работим по реинтеграция, работим с приемни родители, кандидат- осиновители, правим фамилно консултиране, предлагаме супервизия, предлагаме психо- социално консултиране на деца и семейства. Имаме различни ателиета по приложно изкуство, компютърна грамотност, образователна подкрепа, ателие готварство. Той се посещава от потребители на целия град, не само деца от институцията. В центърът имаме планирани различни кампании като антиспин кампания, по приемна грижа. Миналата година изпълнихме една прекрасна кампания, като имахме четири кръгли маси за ролята на бащата при отглеждане на детето. Ние имаме и сайт на Центъра за обществена подкрепа, където популяризираме нашата дейност. В Центъра за обществена подкрепа работят психолози, социални работници и педагог арт терапевт. Капацитетът е 20 места, но ние работим твърдо над него,  защото има действително голям интерес от хората в общината, тъй като ние обслужваме цялата община и селата към нея за посещение и използване на услугите към Центъра.

Фокус: Измина месец от коледно- новогодишните празници, децата бяха ли посетени от хора, които искат да направят някакво дарен е?

Красимира Александрова: Децата при нас се чувстват специални не само по празниците, а те са специални целогодишно. Аз искам да използвам ефира и да благодаря на всички добри хора, които ни посетиха и се отзоваха на моя апел, тъй като се бях обърнала към социалната мрежа за подпомагане на трите социални услуги. Имаше страшно голям брой хора, които ни посетиха, закупиха хранителни продукти, памперси, хигиенни материали. Посетиха лично децата, разгледаха центровете, разговаряхме за бъдещето ни развитие, така че услугите в Дупница имат постоянно дарители, които ни подкрепят. Към Центъра за обществена подкрепа  има доброволческа организация. Доброволците идват и работят с децата целогодишно. Благодарение на тях и на една датска организация се организира летен отдих на децата . Децата са посещавани събота и неделя от доброволците, които ни помагат да ги разхождаме, да изработваме изделия за базарите, в които участваме. Така че услугите в Дупница непрекъснато се подкрепят не само от хората в града, а и от хора от цяла България. Имаше много хора, които ни посетиха и останаха с добри впечатления от грижата, която предлагаме на децата. Ние сме делегирана от държавата дейност и бюджета почти не ни достига. Всъщност винаги имаме нужда от добри хора, които да ни помагат и ни посещават. Ние сме отворени за всички хора, които имат желание да контактуват с нас. На децата през лятото им се прави една прекрасна ваканционна програма, така че да са ангажирани през цялото време през ваканцията. Имаме различни занимания и спортни мероприятия за различните целеви групи. Имаме организирани пикници, така че използваме това време през ваканцията , за да поработим повече с децата.

Фокус: Разкажете ни за някои от скорошните ви инициативи.

Красимира Александрова: Наскоро участвахме в подготовката на картичките, които правихме за Александровска болница . Те ни поръчват всяка година от порядъка на 300 до 400 картички. Всяко дете трябваше да направи около 20 картички. Те са със специален надпис, че са изработени в дарителската кампания на Александровска болница. Това ни косваше много труд и ние цял месец изработвахме картички със децата. Предстои да обзаведем и да оборудваме новият апартамент за момчетата, които трябва да напуснат. Имаме трима абитуриенти. Едно от децата е от Центъра за настаняване от семеен тип,  а другите две деца са от Дома за деца. Предполагам, че тази година децата пак ще бъдат поканени в президентската кампания за организиране на благотворителен бал на деца от такива социални услуги. Предстои ни с тези деца, които напускат да потърсим работа в Бюро по труда. При нас грижата продължава, не само до 18 години, а грижата продължава и се разпростира далеч във времето, защото децата са много привързани към екипите и имат нужда от нашата подкрепа и след 18 години.

Фокус: Чудесно е, че с всяка изминала година нещата се случват и в България и има шанс за добро развитие на тези деца.

Красимира Александрова: Определено да. Всъщност от много голямо значение е подкрепата на Общината, тъй като ние сме делегирана от държавата дейност, общински услуги и волята на общината е много важна. Тази подкрепа, която се предоставя и с апартаментите на тези деца е нещо, което може да бъде за пример Община Дупница.

Лора КАЛЧЕВА