Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик: Ще си партнираме с италианската Община Осило за Център за възстановяване на социалния живот

Кметът на Община Долни чифлик Красимира Анастасова, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Госпожо Анастасова, какви са социалните услуги, които предоставя Общината, предвижда ли се разкриването на нови до края на годината? Как върви работата по проектите, по които сте кандидатствали за финансиране?

Красимира Анастасова: Общината спечели финансиране по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Целевата услуга е за 52-ма потребители на възраст над 65 години, които имат увреждания или нямат възможност за самообслужване. В Общината има много такива хора. След нашето проучване сме сигурни, че капацитетът ще бъде запълнен. След първоначалния подготвителен период, хората ще могат да подават заявления в Общината. Основната цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Той включва изграждане на мрежа от услуги в домашна среда, изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Предвижда се предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравни и социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Безвъзмездната помощ е за около 150 000 лева. Срокът на изпълнението е 18 месеца. Надявам се да започне реализацията до края на годината. Първоначално има подготвителен период за обучение на персонала, трябва да се купи едно превозно средство, за да може хората, които са назначени за обслужване на възрастните хора, да могат да стигнат до всяко едно населено място.

Фокус: По какви други проекти в социалната сфера работите?

Красимира Анастасова: От 3-ти юли започна дейността по проект „Център за възстановяване на социалния живот“. Той се финансира по транснационално партньорство с Община Осило, Италия. Проектът е с реализация 18 месеца и стойността му е приблизително 200 000 лева. Проектът цели изграждане на административен капацитет на служителите в Общината чрез въвеждане на социална иновация – „Център за възстановяване на социалния живот“. Също така е включено изучаването на добри практики по интегрирани социални услуги, както и добри практики за възстановяване на социалната активност на хората с увреждания от държави – членки на Европейския съюз. Основните дейности включват проучване и възможности за подобряване на социалните услуги на територията на Общината, както и реализиране на пилотен проект за тяхното предоставяне на принципа на едно гише. Бих искала да кажа още, че освен за социални проекти, Общината е одобрена за финансиране от Европейската комисия за изграждане на зони за безплатен достъп до интернет. Всички те ще са на открито, такова е нашето решение. Това, което мислим, че ще бъде по-добре прието от хората е да бъде на открито. Предвиждаме в няколко зони да има в град Долни чифлик, в по-големите населени места и в курорта „Шкорпиловци“. Общината ще поддържа изградената мрежа в продължение на минимум три години. Срокът за изграждането е 18 месеца и вече сме стартирали процедура за избор на изпълнител.

Диана СТОЕВА