Красимира Крумова, координатор по проект: В три ЛОТ-а са разделени участъците, в които извършваме дейности по защита от наводнения

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. Областна администрация – Благоевград ще изпълни редица инфраструктурни мерки за защита от наводнения в рисковите участъци на река Струма. Това каза Красимира Крумова, координатор на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения – Flood Protection”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020  по време на пресконференция, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Тя обясни, че отделните участъци, в които се извършват дейности са разделени на три ЛОТ-а. „ЛОТ 1 предвижда изграждане и възстановяване на праг № 2 и десния насипен праг № 3 на река Струма. ЛОТ 2 включва изграждане на защитни съоръжения наводнения в три участъка от река Струма – до град Симитли и по-конкретно участък при река Градевска; участък при подпорната стена след град Симитли и участък преди моста на главен път Е-79 след град Симитли. ЛОТ 3 предвижда изграждането на съзащитни съоръжения в 7 рискови участъка на река Струма“, каза още Крумова. Тя добави, че част от дейностите, които изпълнява Областна администрация – Благоевград вече са завършени, а други предстои да бъдат, след което същите ще се въведат в експлоатация.

Ливия НИНОВА