Красимир Андонов, директор на ДНП „Рила“: Финансирането по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“ е в размер на 11 994 781 лв.

Благоевград. Финансирането по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“ е в размер на 11 994 781 лв. Това каза по време на встъпителна пресконференция Директора на парка Красимир Андонов, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пирин. По думите му проектът е бил одобрен и финансиран със заповед на Министъра на околната среда и водите на 31 август 2018 година, като финансирането е 90% от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС в размер на 10 195 564 лв., а 1 799 217 лв. са от национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. „Общата цел на проекта е опазване и възстановяване на местообитания и видове от мрежата „Натура 2000“, конкретно Натура Зона „Рила“, която е такава и по двете директиви – тази за местообитанията и тази за птиците. Тя обхваща конкретно и изцяло територията на Национален парк „Рила“. Специфичните цели по проекта са опазване на местообитания и на някои видове животни, едно от които е дивата коза, която е символ на парка, също така поточен рак, широкоух прилеп, голям нощник, както и голяма част от горските местообитания, основно иглолистните гори“, уточни той. Красимир Андонов допълни, че са заложени различни дейности за осъществяване целите на проекта. Той добави, че през следващите 4 години Дирекцията на парка ще се опита да предпази видове от бракониерски лов, така че своевременно да може да се реагира за опазване на горските местообитания от пожари. Красимир Андонов каза още, че вече е сформиран екип за управление на проекта.

Натали СТЕФАНОВА