Красимир Георгиев, зам.-кмет на Община Дупница: Имаме решение относно отпадъците и закриването на общинското сметище в края на годината

Радио "Фокус" Кюстендил

Зам.-кметът на Община Дупница Красимир Георгиев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Георгиев, Общинският съвет в Дупница прие предложението на кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, относно обявяване на обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци, след 1 януари 2018 година, каква е причината за тази стъпка?

Красимир Георгиев: Знаете, че към момента нямаме изградено и лицензирано регионално депо за третиране на неопасни битови отпадъци, чието изграждане се забави, но работим усилено по него. То обаче няма да бъде изградено в следващата година, а до края на настоящата година ние трябва да закрием действащото към момента сметище. Това беше основният проблем, а именно – къде ще депонираме битовите отпадъци от началото на 2018 година.

Фокус: Решението на Общинския съвет е и основното решение на този проблем, така ли?

Красимир Георгиев: Да, това е сериозен напредък по казуса. Общинските съветници в Дупница вече решиха. Предстои колегите от общинските съвети в Бобов дол и в Сапарева баня да вземат такова решение, което да позволи съвместно да обявим обществена поръчка, която да реши казуса. От 1 януари 2018 година до построяването на регионалното депо край Дупница, а то се очаква към средата на 2019 година, да имаме вариант отпадъкът да бъде поет от външна структура, която да извършва сепарация – да отделя полезния отпадък, който може да се използва, а след това да поеме ангажимент за всички последващи действия и включително депониране на отпадъка на лицензирано депо.

Фокус: Всъщност има ли такава фирма, която би се наела за извършването на подобни действия?

Красимир Георгиев: Надявам се, че ще има. Провели сме много разговори в Министерство на околната среда и водите, този сценарий е препоръчан именно от министерството и се надявам искрено, че това ще бъде разрешение на проблема.

Фокус: Господин Георгиев, важно е за хората от Дупница, при подобна ситуация ще се стигне ли до повишаване на таксата за смет, която се плаща от жителите на община Дупница?

Красимир Георгиев: През последните дни правихме много изчисления. Мога да кажа, че окончателните сметки показват, че увеличение на таксата за битови отпадъци няма да има. Това е на база на едно много важно обстоятелство което понякога се подценява, но то всъщност е важна за решаването на проблема.

Фокус: Кое е то?

Красимир Георгиев: Депонирайки нашите отпадъци на лицензирано и отговарящо на изискванията депо, отчисленията които плащаме към министерството ще намаляват двойно като размер. Ние реално плащаме наказателни суми, под формата на отчисления. От друга страна фактът, че отпадъкът ще бъде сепариран и ще бъде оползотворявано всичко полезно от него, включително част от него ще отива за изгаряне и за получаване на полезни мощности, ще намали крайното ниво на депонирания отпадък. Това означава, че отчисленията които ние ще дължим ще бъдат четири пъти по-малко в сравнение с тези, които ние плащаме през тази година. това всъщност ще компенсира допълнителните разходи които ще правим за извозване на отпадъците извън общината. Краткият отговор е – не, няма да има увеличаване на таксата за битови отпадъци през 2018 година.

Фокус: Наемайки външна фирма, която ще се занимава с битовите отпадъци на общината означава ли, че трябва да определите ново сметище?

Красимир Георгиев: Не. Категорично съществуващите сметища се закриват на 31 декември. Отпадъкът ще бъде транспортиран до сепарираща система, която ще бъде извън територията на Община Дупница, защото към момента такава инсталация на наша територия няма. По никакъв начин няма да бъдат използвани съществуващите сметища. Отпадъкът директно ще бъде извозван на друго място. Няма да се променя фирмата, която към момента събира битовите отпадъци в Община Дупница. Тя ще има ангажимент да транспортира директно отпадъците до инсталацията, а след това избраната, чрез обществена поръчка фирма ще се ангажира с последващите процедури.

Венцеслав ИЛЧЕВ