Красимир Георгиев, зам.-кмет на Община Дупница: До края на лятото проектът за облагородяване на най-големия жилищен квартал в Дупница трябва да приключи

Радио "Фокус" Кюстендил

Зам.-кметът на Община Дупница Красимир Георгиев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Георгиев, Община Дупница предстои да реализира един пореден проект, който е за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж”, какви дейности ще бъдат извършени?

Красимир Георгиев: Да, това е един от петте важни проекта, които са включени в Инвестиционната ни програма по Оперативна програма „Региони в растеж”. Дойде времето за началото на неговата реализация. Кметът Методи Чимев подписа договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. След това прегледахме последните неща около документацията, за да сме сигурни, че в нея няма някой заложен пропуск и обявихме обществената поръчка.

Фокус: На каква стойност е тя?

Красимир Георгиев:  Тя е на инженеринг, включва проектиране и след това извършването на самите мерки по енергийно обновяване. Става въпрос за договор от 2,5 милиона лева.

Фокус: Колко сгради ще бъдат енергийно обновени?

Красимир Георгиев: Седем сгради ще бъдат обновени по тази енергийна процедура. Те се намират на улица „Трети гвардейски полк” 12 и 14, на улица „Велико Търново” 1, на улица „Свети Иван Рилски” 72, улица „Иван Вазов” 59, блок 90 в жилищен комплекс  „Бистрица” и блок 4 в  жилищен комплекс „Развесена върба”. Имаме до този момент 24 обновени сгради, но те са по националната програма, това е важно да се подчертае, за хората е трудно различимо. Все пак има известна разлика между националната програма и европейската програма „Региони в растеж”. Това са блокове, които изцяло обновяваме по Оперативна програма „Региони в растеж”, с което ще докараме сградите, които сме обновили до 31. Има още около 65 сгради, които чакат, евентуално следващата година, финансов ресурс от страна на правителството. Това са сгради, които отговарят на всички условия, собствениците на жилищни единици в тях са вложили достатъчно усилия, за да стигнат до този етап, надяваме се и те да бъдат енергийно обновени в рамките на следващата година.

Фокус: От няколко месеца тече реализацията на един също голям проект, за обновяване на жилищен комплекс „Бистрица”, докъде стигнаха нещата там?

Красимир Георгиев: Напредват, това е един изключително сложен проект, аз не знам колко такива проекта в цялата страна са реализирани. Ние избрахме да направим една пълна промяна на жилищен комплекс „Бистрица”, което не може да бъде направено само със средства по Оперативна програма „Региони в растеж”, тъй като програмата отпуска средства за преасфалтиране, ремонт, подмяна на тротоарни настилки, детски площадки, спортни площадки, озеленяване и така нататък. Докато ние решихме, в този най – голям дупнишки квартал, да свършим всичко, което е необходимо, така че в следващите десетилетия там да няма нужда от сериозни ремонтни дейности. Подменяме водопровода и канализацията. Всичко това става с 4 финансови източници. Фокус: Кои са те?

Красимир Георгиев: Единият е Оперативна програма „Региони в растеж”, вторият – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, третият – Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда и четвъртия – с постановление на Министерски съвет също ни бяха осигурени средства за подмяна на канализацията, така че това наистина е един сложен проект, който към момента върви по график и искрено се надяваме да спазим сроковете. Това е нещо, което е абсолютно задължително, за да не бъде коригиран финансовият ресурс, който по различните пера ни бъде отпускан. Ежедневно се провеждат оперативки при мен с абсолютно всички страни, които са ангажирани по случая. Непрекъснато ходят екипи на място. Използвам случая, да се извиня на жителите на жилищен комплекс „Бистрица” за неудобствата, които им биват причинени.  Такива са неминуеми. Естествено е, че когато улиците са разкопани, колите трябва да заобикалят. Случва се така, че понякога бива засяган някой от съществуващите водопроводи, които са напълно похабени, това са тръби от преди 30- 40 години. Възникват аварии, които се възстановяват в рамките на няколко часа, но като цяло се работи здраво и нещата вървят в срок.

Фокус: До кога трябва да приключат дейностите?

Красимир Георгиев:  Надявам се, че до края на лятото, както са и сроковете, обектът в пълния му вид  – канализация, преасфалтиране, подмяна на тротоарни настилки, озеленяване, различните детски съоръжения и спортни съоръжения да бъдат приключени и наесен вече жителите на жилищен комплекс „Бистрица”, да живеят в една съвсем различна и много по – добра от сегашната жизнена среда.

Венцеслав ИЛЧЕВ