Красимир Георгиев, Община Дупница: Довършват се 20 жилищни блока, санирани по националната програма за енергийна ефективност

Радио "Фокус" Кюстендил

 

Зам.-кметът на Община Дупница Красимир Георгиев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Георгиев, на какъв етап е изпълнението на дейностите по националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради за град Дупница?

Красимир Георгиев: Мога да кажа, че ние вече довършваме жилищните блокове по националната програма за енергийна ефективност. Вече имаме такива, които са почти готови и са пред приключване. Очакваме покачване на температурите и подобрение на времето за да бъдат направени финалните дейности, след което да отчетем проектите. Става въпрос за повече от 20 блока, които вървят с доста добър темп и имаме всички основания да смятаме, че работата в скоро време ще приключи успешно.

Фокус: Какво споделят хората пред вас, рационална ли е тази програма?

Красимир Георгиев: Срещите с хората са ежедневни. Непрекъснато поддържаме връзка с изпълнителите и с живеещите хора в блоковете. Винаги възникват някакви проблеми, но 99 % от тези проблеми се отстраняват в рамките на добрия диалог. Понякога се явяват и неоснователни претенции от страна на живущите, които искат да се правят подобрения в сградите, които не са в обхвата на програмата. Като цяло хората вече осъзнаха доста добре програмата и категорично са доволни от това, което се прави.

Фокус: Освен тези 20 блока, има ли и други подадени заявления за интерес?

Красимир Георгиев: Има много такива. До края на 2016 година, когато беше и крайният срок за подаване на заявленията, имаме вече цели 81 подадени заявления. Това е доста повече от направеното на първи етап. Обяснявам си това, че във втория етап бяха допустими и блокове които са тухлени или са с по-малко жилищни единици в тях. Мисля, че не сме единствената община в България, която с нетърпение чака развитието на създадения казус. Сдруженията на собствениците положиха огромни усилия и направиха всичко необходимо за да се стигне до договори и споразумения с Община Дупница и с областната управа. Тези 81 заявления чакат решаването на казуса и подаването им до банката за развитие. Ние непрекъснато обясняваме това.

Фокус: Предстои ли саниране на блокове и по Оперативна програма „Региони в растеж” ?

Красимир Георгиев: Да, нещата се движат в срокове. За съжаление амбициите ни в тази програма са по-скромни, заложени са доста по-малко жилищни блокове. Имаме 5 блока за които в момента тече процедура за извършване на енергийни обследвания на сградите. Когато процедурите бъдат приключени и се определят фирмите, ще има известен срок за обследванията, а след това ще обявим и процедурата за инженеринг на въпросните сгради. Надявам се, че в рамките на тази година проектът ще бъде реализиран и за тези 5 жилищни блока.

Фокус: Какви други проекти предстои да изпълнявате?

Красимир Георгиев: Община Дупница обяви процедура по избор на изпълнители за две от детските заведения в града. Процедурата се финансира от Националния доверителен екофонд. Договорът с избраните изпълнители ще влезе в сила, след осигуряването на нужните средства от фонда. Предвидено е цялостно саниране, изолация, смяна на дограма и други дейности в Детска градина „Таушаница“. Общата прогнозна стойност за дейностите е 318 021 лева с ДДС. Максималният срок за реализиране на дейностите и предаването на обекта в завършен вид е 60 календарни дни. Далеч по-любопитна и интересна е процедурата за въвеждане на енергоспестяващи мерки в Детска градина „Калина“. Тя предвижда доставка, монтаж, инсталиране на фотоволтаична централа със 110 панели, които да бъдат разположени на покрива. Общата прогнозна стойност е 113 655 лева с ДДС, а срокът за реализация е до 30 календарни дни. Тази сграда ще стане първата напълно независима от енергийна гледна точка сграда.

Венцеслав ИЛЧЕВ