Красимир Георгиев, Община Дупница: До 70% от битовите отпадъци ще бъдат преработвани с инсталации за компостиране и предварително третиране

Радио "Фокус" Кюстендил

Зам.-кметът на Община Дупница Красимир Георгиев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Георгиев, на какъв етап е работата на Община Дупница по изграждането на центъра за управление на битови отпадъци?

Красимир Георгиев: Днес подаваме проекта за изграждането на инсталации за компостиране и за предварително третиране на битовите отпадъци. Проектните предложения се внасят пред Оперативна програма „Околна среда”. Сроковете действително бяха кратки, а при нас имаше и допълнително затруднение свързано с това, че оценката по въздействие върху околната среда беше влязла в сила на 14 февруари, когато съдебната институция се произнесе окончателно по издадената от РИОСВ – Перник оценка. Това означава, че ние имахме около два месеца и половина интензивна работа, но в крайна сметка успяхме. Това стана и с помощта на нашите партньори – общините Бобов дол и Сапарева баня. Днес входираме един напълно окомплектован проект и чакаме неговата оценка, което ще стане в законовите срокове.

Фокус: Какво се предвижда по този проект, какво ще бъде направено по него?

Красимир Георгиев: Този проект може да бъде охарактеризиран като първи етап от изграждането на една цялостна, модерна и напълно екологична и отговаряща на нормите система за управление на отпадъците. Нашият проект е за инсталация за предварително третиране на отпадъците и за компостираща инсталация. Надяваме се, че около 70 % от отпадъка, който се събира от трите общини – Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, ще бъде оползотворяван занапред, и не повече от 30 % да остава с крайна цел за депониране. Това са едни изключително високи стандарти, които се залагат. Те ще доведат и до една изключително икономическа ефективно стан този проект, а същевременно с това ще подобрят рязко екологичната обстановка на територията на трите общини. В момента и трите общини ползват едни остарели и дори бих казал нерегламентирани сметища, които често се палят и замърсяват околната среда, но скоро това нещо ще бъде в миналото.

Фокус: Финансирането на тези инсталации, изцяло ли ще дойде от страна на оперативната програма?

Красимир Георгиев: Да, основно финансирането ще дойде от страна на Оперативна програма „Околна среда”, но със сигурност ще има и един неголям процент съфинансиране от страна на общините. Това е напълно логично и дори бих казал полезно в случая, защото ако имахме 100% безвъзмездна помощ това би довело системата да бъде икономически неефективна. Европейските програми финансират на 100% такива начинания, които след това не носят печалба, а тук целта не е такава. Тук целта е съоръженията които ще изградим да носят печалба. Ще има един малък процент съфинансиране, който вероятно няма да се плаща от трите общини. Рано е да се коментира, но най-вероятно трите общини ще изтеглят минимален заем от ФЛАГ, а вноските по заема ще бъдат внасяни от печалбата на самите съоръжения.

Фокус: Казахте, че около 70% от отпадъците ще бъдат оползотворявани, коти точно отпадъци и какво ще се прави с тях?

Красимир Георгиев: Събираме всичко, което може да бъде оползотворено – метали, хартия, пластмаса, зелени отпадъци. Много са нещата. Всичко това ще бъде преработвано, рециклирано и отново оползотворявано. Тази практика в останалите европейски страни не буди изненада, но е крайно време тази практика да бъди въведена и при нас.

Фокус: Господин Георгиев, това е отделен етап или обща част на планирания регионален център за отпадъци, който Община Дупница предстои да реализира?

Красимир Георгиев: Това е всъщност първият етап от изграждането на този регионален център. Самото депо и първата му клетка ще бъде реализирана с безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. Надявам се, че не по-късно от есента на тази година ще имаме работен проект за това, който да бъде внесен и разгледан, а от началото на следващата година да започнем и с изграждането на първата клетка. Тук трябва да подчертая, че наличието на двете инсталации за компостиране и за предварително третиране на битовите отпадъци ще намали силно отпадъка който ще стига до депониране. След това ще се търсят иновативни решения за трети етап от изграждането на системата, който също да намали отпадъците за депониране.

Венцеслав ИЛЧЕВ