Красимир Георгиев, Община Дупница: Започнахме изпълнението на най-големия инфраструктурен проект

Радио "Фокус" Кюстендил

Зам.-кметът на Община Дупница Красимир Георгиев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

Фокус: Господин Георгиев, какво включват реалните действия по проекта за жилищен комплекс „Бистрица” в Дупница?

Красимир Георгиев: На четвърти септември беше направена първата копка на интегрирания проект за благоустройство на ж.к. „Бистрица”, който включва не само мерките по зелена градска среда, тоест преасфалтиране на улици, подмяна на тротоарни настилки, детски площадки, спортни площадки и т.н., но и не по  –  маловажната подмяна на водопровод, която стартира от улица „Жива вода”. Действително дълго се проточиха подготвителните дейности, това беше свързано с интегрирания подход към прилагането на проекта, тоест желанието ни да подменим и подземната инфраструктура, но ето че в крайна сметка денят дойде, шест месеца има фирмата за изпълнение оттук нататък, така че при всички положения, както сме обещали, активно ще се работи в рамките на тази година, докато позволява времето, дано да е един по – дълъг период и през пролетта на следващата година се надявам окончателно да завършим този най – важен проект за Община Дупница към момента.

Фокус: Вие започнахте с подмяната на инфраструктурата, за да може след това да се свърши и цялостното асфалтиране на улиците?

Красимир Георгиев: Точно така!

Фокус: А проектът за облагородяване на жилищния комплекс по – късно ли ще започне като етап или заедно?

Красимир Георгиев:  Всичко стартира, графикът е подготвен така, че минимално да затрудни хората, които живеят в ж.к. „Бистрица”, но ще се работи поетапно, така че първите дни започваме с подмяната на водопровода по улица „Жива вода”, съответно с преасфалтирането на въпросната улица. Технологията е такава, че дневно могат да се подменят по 25 – 30 метра, при по  – големи улици и по – голяма част от водопроводната мрежа, съответно да се извършват асфалтови дейности, така че нещата ще вървят поетапно , така че минимално да бъдат затруднявани гражданите. Според линейния график първото, което е най – важното, е да се подмени подземната инфраструктура и да преасфалтираме улиците, съответно тротоарните настилки.  Нормално е малко на по – късен етап да бъдат извършени тези етапи от проекта, които касаят озеленяване, строителството на детски площадки , спортни съоръжения и други подобни.

Фокус: община Дупница има и друг голям проект – за интегриран градски транспорт, там докъде стигнаха нещата с неговото изпълнение?

Красимир Георгиев:  Към момента сме на етап обявяване на обществени поръчки, обявили сме всички обществени поръчки, които са свързани с проекта, те са доста. Основната е инженеринга, тоест това, което ще бъде свързано с проектирането на самите улици по трасето на интегриран градски транспорт и подмяната на бордюрите по трасето. Има и доста други поръчки – доставка на автобуси и оборудване, оборудване на сервизна база, електронни системи, изграждане на всичко в момента тече и очакваме в следващите един – два месеца вече да имаме абсолютно всички сключени договори, така че да почне реалната работа.

Фокус: Имате и обществена поръчка за асфалтиране и на други улици, там нещата как стоят?

Красимир Георгиев:  Нещата напредват, имахме известни проблеми, процедурата беше обжалвана, спечелихме делото пред КЗК, така че вчера отворихме офертите на кандидатствалите фирми. Инструкцията е да се работи максимално бързо, надяваме се да нямаме често случвалите се обжалвания и протакане на проекта, така че би трябвало, ако всичко е нормално, до седмица – две да имаме избран изпълнител.

Венцеслав ИЛЧЕВ