Красимир Дончев: Синият вариант на АМ „Русе – Велико Търново“ е несъвместим с целите на опазване на защитените зони от “Натура 2000“

Велико Търново. Синият вариант за трасето на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е несъвместим с целите на опазване на защитените зони от “Натура 2000“. Това заяви по време на обществото обсъждане във Велико Търново Красимир Дончев – експерт по биоразнообразие  и част от екипа, разработил оценката на съвместимостта на инвестиционното предложение със защитените зони, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Той подчерта, че реализацията на автомагистрала Русе – Велико Търново по вариантите „червен“ и „комбиниран“ ще окаже незначително въздействие върху защитените зони от „Натура 2000“, докато вариант „син“ е несъвместим с тези целите на опазване. Красимир Дончев посочи, че и трите варианта пресичат доста защитени зони. Това са защитена зона „Ломовете“, защитена зона „река Янтра“, защитена зона „река Росица“, защитена зона „Беленска гора“, защитена зона „Търновски височини“ и защитена зона „Дряновска река“.

По думите му в защитена зона „Ломовете“  и трите варианта засягат се в средна степен 11 от 12-те вида, които предмет на опазване на зоната. „В близост до трасето има голяма прилепна пещерата. Очаква се средно въздействие в резултат на смъртност при сблъсък на прилепи с автомобилния трафик и в резултат на безпокойство, породено от трафика. Значително въздействие се очаква в следствие на бариерен ефект за един вид – добруджанския хомяк – малък гризач, който живее в нивите наоколо. При пресичане на тези ниви от магистралата, животните не биха могли да преминават през двете страни безпрепятствено. И при трите варианта се очаква значителна смъртност за степенния и пъстрия пор и за пъстрия смок“, посочи Красимир Дончев.

По думите му в защитена зона „Река Янтра“ при синия вариант се очаква средно въздействие върху местообитанията на вълка и в последствие на това е възможна значителна фрагментация на този хищник. При вариант син е възможно и средно въздействие върху популация и местообитания върху почти всички видове земноводни влечуги, предмет на опазване в защитената зона. „Бариерен ефект се очаква в значителна степен и при трите варианта по отношение на добруджанския хомяк. Най-много засегнати от смъртност са земноводни и влечуги, предмет на опазване в зоните при син вариант“, посочи Красимир Дончев.

Той посочи, че защитена зона „Река Росица“ се пресича само от „червения“ и „комбинирания“ вариант. И двете трасета засягат малка площ от зоната. Засегнатите видовете са малко – един вид прилеп, пъстър пор, блатна костенурка и червенокоремна бумка.

Синият вариант засяга малка част от територията на защитена зона „Беленска гора“. Очаква се въздействие само върху един вид – пъстрия смок.

В защитена зона „Търновски височини“ при вариант „син“ има висока степен на въздействие за доста видове – прилепи, вълк и почти всички земноводни влечуги и два вида безгръбначни. „На тези видове ще се отнемат над 1 % от местообитанията от защитената зона. За някой от тях имаме средна до значителна фрагментация на местообитания. Другото сериозно въздействие е смърност за някой от защитените видове“, посочи Красимир Дончев.

В защитена зона „Дряновска река“ не се засягат в значителна степен никакви видове, които са предмет на опазване там.

Красимир Дончев отбеляза, че изграждането на допълнителни водостоци, които да играят ролята на проходи и съоръжения под магистралата, в комбинация с плътни прегради с различни височина, ще позволи животни да не излизат на пътното платно и в същото време да могат свободно да се предвижват от двете страни на магистралата. Предвидено е при строителство на мостово съоръжение да се използват т. нар. „екрани за тиня“, които да ограничат размътването на водите и въздействието върху воднозависими организми. Ще бъде изградена и шумоизолираща преграда от двете страни на мостовото съоръжение на река Русенски Лом, която да намали въздействието от безспокойство и риска от смъртност за прилепи и птици от двете защитени зони.

Надежда КРЪСТЕВА