Красимир Колев, началник на РС ПБЗН- Шумен: Горещото и сухо време, в комбинация с вятър е много рисково за възникване на пожар и неговото бързо развитие

Снимка: ИА "Фокус"

Красимир Колев, началник на РС ПБЗН- Шумен, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Г-н Колев, поредицата от горещи и сухи дни натоварва ли дежурствата на противопожарните екипи, каква е обстановката на територията на областта?

Красимир Колев: Противопожарната обстановка на територията на област Шумен към момента е относително спокойна. От началото на деня са възникнали четири произшествия, от които два пожара в сухи треви в село Климент и Близнаци, пожар на трафопост в кв. Дивдядово и спасяване на коте, заклещено в телена мрежа в Шумен. От началото на годината до момента на територията на област Шумен са възникнали 838 произшествия, от които пожарите със загуби са 119, а тези в сухи треви и отпадъци са 417. Извършени са 221 аварийно- спасителни дейности, в 30 случая е оказвана помощ при птп, дадени са 20 дежурства с противопожарна техника, 27 пъти е оказвана помощ с личен състав и техника на съседни Районни служби ПБЗН. Регистрирани са 4 лъжливи сигнала за поризшествия. От 1 юли до момента в областта са възникнали 154 произшествия, като пожарите са с материални загуби са 21, в сухи треви и отпадъци- 51.

Фокус:Как преминава кампанията по прибирането на есенниците, има ли загуби на зърно, на земеделска техника?

Красимир Колев: Жътвата на есенници в област Шумен протече спокойно и за огнеборците, и за собственици на земеделски земи. Не са регистрирани пожари с нанесени материални загуби в житните масиви. Съставени са 6 акта за установяване на административни нарушения на земеделски производители. Жътвата почти приключва, тя е на 90%,  има още само малки неожънати ниви. В рамките на кампанията контролът на техниката за обородуване с противопожарни уреди и средства за защита, винаги е бил засилен и това съответно дава резултат. Голяма част от земеделските производители се отнасят отговорно към пожарообезопасяването и оборудването с подръчни уреди за пожарогасяне на земеделската техника, която участва в жътвата, защото са убедени,  че това е в полза за тях.

Фокус: Горещото време продължава, а с това и рискът от пожари съответно остава висок, какво трябва да имаме предвид и когато сме на полето, и в гората или планината, когато приготвяме зимнина?

Красимир Колев: Паленето на огън в полски и горски масиви е недопустимо, катко и изхвърлянето на незагасени цигари от превозни средства или от хора, преминаващи или извършващи дейности в полски или горски масиви. При пирготвянето на зимнина паленето на огън или  огнищата трябва да се разполагат така, че в близост до тях да няма горивни материали. Огнището трябва да е на разстояние от постройки, да е обезопасено от евентуално изхвърляне на искри, да има подръчни материали за гасене, например кофа с вода. Задължително е след използване на огнището огънят да е надлежно изгасен. Има вътрешно-нормативни документи, които регламентират нашите действия по време на различните кодове, които се обявяват. Горещото и сухо време в комбинация с вятър е много рисково за възникване на пожар и неговото бързо развитие, посоката на вятъра може да смени много бързо и по този начни и посоката на развитие на пожара, така че хората, които гасят да останат в задимената или в опасната зона.

Фокус: Какъвто е например двешният ден в Шумен, горещ и ветровит.

Красимир Колев:Да, денят е неблагоприятен с оглед на високите температури и вятъра, но относително спокоен.

Фокус:Кое ви притеснява повече- времето или  човешката небрежност?

Красимир Колев: По скоро човешката небрежност. Времето само по себе си трудно може да предизвика пожар, освен ако възникването на огъня не е свързано с някакво природно явление.

Ивелина ИВАНОВА