Красимир Колев, началник на РС „ПБЗН“:Жътвената кампания в област Шумен премина успешно, без сериозни пожари и щети по реколтата

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Красимир Колев, началник на РС „ПБЗН“- Шумен пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус:Жътвата на есенниците в региона е на практика приключила. Г-н Колев, как премина тазгодишната кампания по прибиране на реколтата?

Красимир Колев: Да, жътвената кампания на територията на област Шумен завърши. В тази връзка преди и по време на реколтирането на есените култури, служителите от Регионална дирекция по „Пожарна безопасност и защита на населението“ извършиха контрол по пожарна безопасност. Проверени са 104 зърнокомбайна и 293 единици друга техника- сламопреси, трактори, ремаркета и др. За разлика от други години, сега техниката, която участва в жътвата не се представя предварително за проверка за допускане до кампанията, а от тази година осъществяваме  само контрол. При извършените проверки са установени 13 нарушения, връчени са 12 разпоредителни документа и са съставени 13 акта за административни нарушения. Що се отнася до нарушенията най- често става въпрос за недооборудвана земеделска техника с нужните уреди, налични пожарогасители, които не са преминали ежегодна техническа проверка и съответно удостоверяване на тяхната годност за ползване, и само в един случай имаше неосигурен трактор с прикачен плуг, по време на жътва на житен масив над 100 дка.

Фокус:Бяха ли допуснати пожари в посевите, има ли унищожена техника и реколта?

Красимир Колев:Тази година има възникнали само два пожара, които могат да бъдат свързани с жътвената кампания. Единият е от 15 юни в землището на Тодор Икономово, в двигател на комбайн. Касае се късо съедиение. Пожарът е бил погасен от РСПБЗН- Каолиново. Изгорели са част от двигателния отсек на комбайна и около 2 дка ечемик, спасени са останалите 8 дка от ечемичния блок и самият комбайн. Вторият пожар е на 13 юли в землището на село Добри Войников, в сламопреса. Причината е техническа неизправност, от самата сламопреса се запалва и част от стърнището.  Спасена е иглолистна гора в близост до запаленото стърнище и сламопреса. Пожарът е погасен от РС ПБЗН- Шумен. Така премина жътвената кампания, без големи пожари, времето също не беше благоприятно за зедемелските производители, но все пак жътвата приключи успешно.

Фокус: Какви са опасностите от пожари на този етап от годината? Служители от регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и държавните горски и ловни стопанства са в готовност за реакция при горски пожари. Осигурени са денонощни дежурства за получаване на сигнали за възникнали горски пожари.

Красимир Колев: Подготовката за опазване на горите от горски пожари започва още през пролетта с приемането на плановете за защита на горите от пожари. Процедурата е рутинна. За щастие,  на територията обслужвана от РД „ПБЗН“- Шумен за тази година нямаме възникнали много и сериозни пожара. През месе юни възникна пожар над чешмата, в местността „Мечката“ на Шуменското плато. Касаеше се за небрежност при боравене с открит огън. Хора, излезли на излет не са си доизгасили огънят и бяха изгорели десетина квадрата борови иглички. За щастие, пожарът е бил рано забелязан. Горските служители са се справили бързо, а и нашият екип. Благодаря на гражданите, които са бдителни и информират своевременно за забелязан дим или пожар в гората. Със засушаването и наближаването на есентта, ще има условия за усложнения, затова хората трябва да бъдат бдителни и да не палят огън на нерегламентирани места в гората.

Ивелина ИВАНОВА