Красимир Ципов, ГЕРБ: Докладът за националната сигурност отчита едно от най-ниските нива на контрабандни стоки

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

 

Красимир Ципов, народен представител от ПП ГЕРБ и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, в интервю за предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Народното събрание тази седмица прие доклада за националната сигурност на България за 2018 г. Документът обобщава рисковете пред страната в сферите икономика, външна политика, енергийна сигурност, здравни и демографски аспекти и още теми. Какви са най-големите заплахи пред националната ни сигурност, затова ще говорим с Красимир Ципов. Добър ден.

Красимир Ципов: Добър ден на вас и на вашите слушатели.

Водещ: Преди всичко: коментарът ви за действията на прокуратурата и ДАНС, предизвикани от спрения за часове ефир на БНР?

Красимир Ципов: Беше разпоредена проверка от главния прокурор. Освен тези институции, които споменахте, в проверката ще участват и представители на Комисията за регулиране на съобщенията и наистина очакваме да видим какви ще бъдат изводите и заключенията, тъй като такъв прецедент не се е случвал в най-новата ни история и аз с интерес ще очаквам да разбера какво са предприели компетентните органи.

Водещ: При изготвянето на доклада за националната сигурност имат ли се предвид  състоянието и действията на обществените медии?

Красимир Ципов: Има такава логика. Би следвало наистина да се прави подобна оценка и анализ, да се набележат, ако има съответните рискове и заплахи. Какви мерки биха били предприети, за да не се стига до негативни резултати в следствие на възникнали рискове и заплахи.

Водещ: Опозицията критикува доклада и не го подкрепи заради „замитане“ на проблемите, образно казано, под килима – като визираха корупция, демографска криза, бедност. Как докладът интерпретира всички тези въпроси?

Красимир Ципов: Този годишен доклад се разглежда и приема в изпълнение на Закона за управление  и функциониране на системата за защита на националната сигурност и актуализираната Стратегия за националната сигурност, която беше приета през изминалата година, и наистина неговата основна цел е, както споменахте и вие в самото начало на разговора, да представи оценки на рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността на политиките за защита на националната сигурност и за действията, които са предприели компетентните органи на държавната власт, през съответния период, както и какво трябва да планират и предприемат за следващия период. Има съществено значение за информирането на всички публични институции и граждански организации на територията на България, както и на територията на ЕС. Новото и характерно за този доклад е представянето на всички инициативи срещи и дейности, които бяха предприети от първото Българско председателство на Съвета на ЕС. Тези 6 месеца на председателство бяха изпълнени с огромен брой дейности, които се осъществяваха, следва да отбележим, в една непозната за страната ни интензивност, мащабност, бяха включени огромен брой служители на държавни институции, на бизнеса, на НПО. Следва да заявим, че основният извод, който би следвало да се направи, е че бяха постигнати целите, които си постави председателството. В резултат на нашите усилия темата за Западните Балкани отново намери своето достойно място в дневния ред на ЕС. Следващите председателства също я поддържаха като своя основна цел. По общо признание и на партньорски, сътруднически страни, активната политика на нашата държава направи възможно преодоляването на десетилетия противоречия между страните на  Балканите. Това е един от основните изводи, които са направени в този доклад, а самият доклад представлява е реалистична оценка и анализ за всички сфери на националната сигурност – финансова и икономическа сигурност, външна среда за сигурност, социална и енергийна сигурност, вътрешна сигурност и обществен ред. Да, ние в дискусията споменахме, че със сигурност този доклад като такъв трябва да посочва и слабостите.  Твърденията на опозицията, че става дума за замитане на проблемите под килима, образно казано, определено не мога да приема. Миналата година бяха достигнати сериозни резултати, значителен напредък в определени сфери, така че не мога да приема едно такова твърдение от страна на опозицията, но в крайна сметка това е ролята на опозицията – да посочва определени слабости. В своето изказване от парламентарната трибуна секретарят на Съвета по сигурността към Министерски съвет, който беше и ръководител на работната група, която изготви годишния доклад каза, че всички препоръки ще бъдат възприети  и ще бъдат отразени в следващите доклади.

Водещ: Имаше упреци за това, че в доклада отсъства анализ на работата на комисията за борба с корупцията, пък ясно е, че това е един от водещите елементи, когато говорим за национална сигурност.

Красимир Ципов: За първи път именно в този доклад от тази година темата с корупцията фигурира с доста значителен обмен. Посочени са резултатите, които са постигнати от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Резултатите са стотици милиони обезпечено имущество, в следствие на осъществена престъпна дейност и десетки милиони отнето такова имущество. Знаете, че през миналата година един от основните приоритети на тази комисия бяха операциите и досъдебните наказателни производства именно в сферата на т.нар. висока корупция, корупцията срещу високите длъжности в държавната администрация.

Водещ: Има ли характерни сфери, за които корупционните модели са правило, а не изключение?

Красимир Ципов: Темата стои в дневния ред на обществото доста време. Дори и в предприсъединителния период преди приемането на България в ЕС, това бяха едни от най-сериозните войни, които бяха посочени. Да не забравяме, че именно България беше приета в ЕС с този механизъм за сътрудничество като един от основните компоненти за наблюдение беше борбата с корупцията. Едва през последните няколко години обаче виждаме каква е оценката за нашите европейски партньори, а именно че България полага усилия  и постига резултати. Да, има определени процеси в тази сфера, именно поради тази причина бяха предприети съответните мерки. Да припомним, че именно през миналата година беше този нов Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и бе сформиран този антикорупционен орган, който беше предшестван от няколко досега съществуващи компетентни държавни органи, които работеха в тази сфера. Разбира се, съвсем ясно трябва да кажем, че има още много какво да се желае и да бъде постигнато, но именно в този доклад, поне според мен, адекватно са определени тенденциите, какви мерки са предприети и какви трябва да бъдат инициирани, за да покажем резултатите, които обществото очаква от нас.

Водещ: На фона на хакерската атака в НАП недоверието на обществото е голямо. Има ли очертани в доклада ясни и категорични мерки в тази посока? Киберсигурността става все по-актуална.

Красимир Ципов: Киберсигурността е една друга важна тема, която за първи път се появява в този доклад. През миналата година бе приет един изцяло нов закон за киберсигурност, започна структурирането на компетентните органи и определянето на техните функции, правомощия такива, каквито са предвидени в закона. Тази кибератака срещу НАП бе един изключително неприятен инцидент, но от това, което беше изнесено в медийното и общественото пространство, а именно има и заподозрени лица, има и вече изнесени данни във връзка с досъдебното наказателно производство, през вчерашния ден отново бе разгледана мярката за неотклонение на основния поръчител според прокуратурата. Но тази тема трябва да бъде във фокуса на общественото внимание. Знаете, че парламентът сформира анкетна комисия, която да се занимава с този казус. През следващата седмица тази комисия ще проведе заседание, ние вече изслушахме представителите на НАП, МВР и ДАНС по отношение на въпросите как е възникнал този инцидент. Изслушахме и КЗЛД, която предприе съответните мерки спрямо НАП и наложи санкция. Следващата седмица предстои изслушване на Държавна агенция „Електронно управление“ – това е именно компетентният орган, който трябва да задава рамката и да осъществява контрол именно по отношение на сферата, наречена киберсигурност. Очаквам да чуем от ръководството на Агенцията какво в момента е състоянието по отношение на защитата на сървърите, които съхраняват определени данни в цялата държавна администрация. Наистина, гражданите в крайна сметка имат совите основания да бъдат притеснени. Тук ясно и конкретно трябва да се заяви, че и Закона за защита на личните данни, и Общия регламент за защита на личните данни влезнаха в сила едва миналата година. В годините назад във времето имаше множество и частни фирми, и държавни органи, които искаха от всеки един български гражданин неговите лични данни. Не сме станали свидетели на сериозни нарушения и престъпления, поне през последните 7-8 години, така че трябва да опитаме да успокоим българските граждани, че възможността да бъдат извършени злоупотреби с техните лични данни не е голяма. Всички компетентни органи, които са администратори на личните данни, носят своята отговорност, ако допуснат такива злоупотреби, още повече, ако се касае за престъпление.

Водещ: Аспектите на националната сигурност са  много – става дума и за енергийна сигурност, и за демографски тенденции, но, ако трябва да изведем основната заплаха пред националната сигурност на България, може ли тя да бъде казана в едно изречение?

Красимир Ципов: Трудно бихме могли да изведен една-единствена основна заплаха. Наистина негативните демографски тенденции като цяло се запазиха и през последната година, но правителството се опитва да предприеме необходимите мерки. През миналата година стана факт нарастване на доходите, което даде възможност за повишаване и на стандарта на живот. През последните пък две години може да се отчете, че ще намаляват тенденциите по отношение на масовото напускане на страната от млади хора, появиха се и признаци на обръщане на този процес, към търсене възможности за реализация у нас, най-вече на български граждани, които са завършили образованието си в държавите от ЕС. Но най-сериозните заплахи според мен са свързани с престъпната дейност. Не по-малка заплаха е и сферата на пътната безопасност. През миналата година е хубаво да се отчетат резултатите, които бяха постигнати, а именно повече от 70 жертви по-малко, повече от няколко десетки ПТП по-малко, но и в тази сфера има какво още да се желае и тук е ролята на МВР, което да осъществява все по-засилен контрол. Разбира се, и превенцията, не смятам че е достатъчно ефективна. Според  мен лично може би трябва да се провеждат повече кампании, които да обръща внимание на шофьорите за безопасно шофиране.

Водещ: Не особено оптимистично звучи темата национална сигурност и заради многото  аспекти, които включва, но да приемем, че този доклад следва принципът „ако искаш мир, готви се за война“.

Красимир Ципов: Не бих се изразил точно по този начин. Отново да се върна в началото на нашия разговор – именно този доклад трябва да посочва както  слабостите по отношение на защитата на националната сигурност, така и постигнатите резултати през изминалата година и в началото на тази година например. Трябва да отбележим едно от най-ниските нива на контрабанда на цигари, алкохол или горива, което сме постигнали като държава и тези нива са доста прилични в сравнение с държави членки на ЕС, които са стари демокрации. Това отбелязах и аз в своето изказване от парламентарната трибуна. Вече сме на нива от порядъка на 7, 6, 5% –  нещо, което беше немислимо. Само да припомня, че към 2013-2014 г. нивата на контрабанда на цигари беше от порядъка между 30 до 40%. Все пак тези изследвания не се правят от управляващите, не се правят от държавната администрация, но наистина тази тема трябва да е непрекъснато във фокуса на вниманието, на което и да е било управление, тъй като защита на националната сигурност е една от най-важните задачи пред всяко едно управление.

Росица АНГЕЛОВА