Кремена Чиликова, МИРГ Бургас – Камено: Нашите основните приоритети на стратегията са повишаваме конкурентоспособността на предприятията, които са в сектор Рибарство и аквакултури и да се създават нови работни места

Снимка: Община Бургас

Бургас. Местната инициативна рибарска група сме създадени от 2017-та год. Това е едно местно публично партньорство между публични, стопанския и нестопанския сектор, като нашата територия, нашата територия, която обхваща е ж.к. „Меден рудник“, кв. „Победа“, селищното образование Ченегене скеле, селата Маринка, Извор, Димчево и Твърдица и  цялата територия на община Камено. Нашите основните приоритети на стратегията са повишаваме конкурентоспособността на предприятията, които са в сектор Рибарство и аквакултури и да се създават нови работни места, да съхраним местното културно историческо и природно наследство тук в региона и да развиваме човешкия потенциал, да се изгражда капацитет за участие и изпълнение на проекти. Това каза пред журналисти Кремена Чиликова – изпълнителен директор на МИРГ Бургас – Камено по повод обявената процедура за подбор на проектни предложения № BG14MFOP001 – „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури, предаде репортер на Радио „Фокус“-Бургас. „В нашата стратегия имаме 6 мерки, които планираме да открием, тази година и следващата, първата е отворена за кандидатстване – преработката на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас-Камено“, каза още тя и добави, че основните цели са да се модернизират предприятията, като се намали вредното въздействие върху околната среда и емисиите от парникови газове, парни вещества, намаляването на отпадъците и шума. Да се разработват нови продукти, процеси, услуги, производствени и управленски процеси, да се разшири асортимента на предлаганите продукти, да се подобрят условията на труд на работещите в предприятието и да се добави стойност и пълно оползотворяване на собствената аквакулутра, тъй като ресурсът е много ограничен и да може максимално да се използват наличните от рибарството и аквакулурите. „Дейността трябва да бъде осъществявана на нашата територия, т.е. фирмите трябва да са регистрирани на нашата територия. Идеята е ние да стимулираме местните малки и средни фирми. Нашата дейност е насочена към нови и съществуващи предприятия, които се занимават с преработка на риба и аквакултури. Дейностите, които ще подкрепим, това са инвестиции, които допринасят  за реализирането на икономия на енергия на намаляване въздействието върху околната среда“, заяви Чиликова и добави още, да се подобри безопасността, хигиената, здравето и условията на труд, които са свързани с преработката на всички странични продукти, които се получават в резултат на основната дейност от преработката. „За аквакултурите, за мидите и рапаните, голям проблем е отпадъкът – черупките. Ние ще финансираме и такъв вид дейности, които преработват отпадъчни продукти, свързани с преработваните продукти от биологични аквакултури и инвестиции, които водят до подобряване на продукти, процеси и организационни и управленски системи. Общият размер, който сме предвидели за тази помощ, е малко над 293 хил. лева, като от тях 249. хил. лева са средства от европейския фонд за морско дело и рибарство, а 44 хил. лева са национално съфинансирани. Финансираме до 50 на 100 от одобрените реално извършени разходи като минималният размер на един проект е 19 558 лева, а максималният е 97 791 лева“, каза още Чиликова.
Деница ДИМИТРОВА