Крум Крумов, Община Дупница: Седем жилищни блока ще бъдат енергийно обновени по европейски проект на стойност близо 2,5 милиона лева

Ръководителят на проекта „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница” Крум Крумов, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Крумов, в края на годината Община Дупница представи проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в седем жилищни сгради в град Дупница, какви са дейностите по проекта?

Крум Крумов: Проектът обхваща седем жилищни сгради, които са на територията на град Дупница. Продължителността му е до 28 декември 2019 година. Общата стойност на дейностите по проекта е близо 2,5 милиона лева. Предварително имахме изготвени доклади от обследвания за енергийна ефективност и доклади за технически характеристики на сгради, защото това беше задължително условие на програмата. В последствие се разработи проектът на база инженеринг и към момента тече проектирането. Надявам се на по – благоприятни климатични условия да започне строителството. Има сключени договори с всички изпълнители на строително – монтажните работи, така че се надявам в най – скоро време да имаме първите резултати, тоест готови проекти.

Фокус: Какво предстои след изготвянето на самите проекти?

Крум Крумов: След изготвянето на проектите предстои да бъдат съгласувани с различните експлоатационни дружества, които са фактор при този тип проектиране при въвеждане на енергоспестяващи мерки – ЧЕЗ, кабелни телевизии. След това предстои одобрение от приемащата администрация на проектите, тоест Община Дупница, издаване на разрешение за строеж, после предстои издаване на протокол 2 за откриване на строителна площадка и вече строителство. Това може да се случи през 2019 година. Надявам се проектирането да протече през по – студените месеци януари и февруари, март вече да се случат нещата.

Фокус: Кои са мерките за енергоспестяване?

Крум Крумов: Мерките са препоръчани в доклада за енергиен одит и включват ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма и подмяна на осветление на общи части. Ако възникнат някакви обстоятелства или някакви детайли, ще се опитаме да ги решаваме в хода на изпълнение на проекта. Дейностите са допустими и разходите са допустими по програмата.

Фокус: Каква е целта на самия проект?

Крум Крумов: Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия. Цели се подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, както и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. От друга страна изпълнението на проектното предложение има значителен принос в екологичен аспект – ниски нива на СО2 и еквиваленти, намаляване на суровини и енергии за отопление, за поддръжка и ремонт.

Фокус: По какъв начин са избрани блоковете?

Крум Крумов: Това стана преди около 2 години със специално назначена комисия, разработен контролен лист. Част от критериите бяха възраст на сградата, тоест година на построяване, тип на строителство, дали има изпълнени вече някакви енергоспестяващи мерки, дали е в съседство с подобен проект европейски.

Фокус: Колко ще станат общо блоковете с въведени мерки за енергийна ефективност?

Крум Крумов: Ние имахме 24 по националната програма и с тези 7 блока, стават 31.

Фокус: Имате ли връзка с домоуправителите, със сдруженията?

Крум Крумов: Да, разбира се. С председателите на сдруженията на собствениците постоянно държим контакт. Особено силно проявяват интерес, но така е в България. Когато касае частна собственост, хората са внимателни и процесите са деликатни.

Ще се придържаме към цветовата гама по националната програма, защото е далеч по – красиво да бъдат в синхрон всички сгради. За мен лично е по – важно да е качествено строителството, отколкото какъв цвят е сградата.

Венцеслав ИЛЧЕВ