Кърджалийският окръжен съд върна шофьорската книжка на Лютви Местан

Кърджали. Кърджалийският окръжен съд отмени постановление от 16 април на прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, с което е отнето временно свидетелство за управление на МПС на Лютви Местан. Това съобщиха от окръжния съд. Съдът е приел, че единственият мотив, с който се обосновава постановяването на тази ограничителна мярка от прокурор при ОП – Кърджали е, че същата се взема с цел да бъде осуетено извършването на друго престъпление от обвиняемия. Приел е също, че разпоредбата на чл. 69а, ал. 1 НПК не се прилага императивно при обвинение за извършено престъпление по Глава единадесета, Раздел ІІ от Особената част на Наказателния кодекс, а е законова възможност за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, която преценка винаги е индивидуална, с оглед обществената опасност на разследваното деяние и обществената опасност на обвиняемия. В настоящия случай от събраните до момента данни по делото не се установява разследваното деяние да се отличава с по-висока от типичната за този вид престъпления обществена опасност, и в обжалваното постановление не е налице яснота извършването на какво друго престъпление ще бъде осуетено с отнемането на свидетелството за правоуправление на обвиняемия. Определението на съда е окончателно.