Кюстендил: Жители на село Джерман блокираха за кратко път Е-79 в знак на протест срещу намерението за изграждане на регионален център за отпадъци (ОБЗОР)

Кюстендил. Жители на село Джерман блокираха за кратко път Е-79 в знак на протест срещу намерението за изграждане на регионален център за отпадъци в землището на населеното място. Протестът започна на площада в селото, където пред присъстващите се изказаха представители на сформирания инициативен комитет. Според хората изграждането на регионалния център за неопасни битови отпадъци ще доведе до замърсяване на околната среда – почвата, въздухът и източниците за питейна вода. Събралите се протестиращи се придвижиха до път Е-79, преминаващ през населеното място и за кратко застанаха на пътното платно. За всички преминаващи моторни превозни средства беше осигурен обходен маршрут, което не доведе до затруднения в трафика. В района имаше осезаемо полицейско присъствие, но протестът премина без нарушения на обществения ред и провокации. Според държавните институции и местната власт няма основания за притеснения.
Община Дупница е в напреднала фаза по проектиране на регионалния център. Изготвена е оценка за въздействие върху околната среда, чиито доклад е одобрен от всички отговорни институции. В същото време общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол са започнали процедура за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране на битовите отпадъци. Вече е подписан договор между трите общини и Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци”. По проекта се предвижда изграждане на двата вида инсталации. Общата цел е да се намали количеството на депонираните отпадъци от трите общини, чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци, което да доведе до поетапното намаляване на количествата биоразградими битови отпадъци за депониране.
Венцеслав ИЛЧЕВ