Кюстендил: Кметът Петър Паунов ще предложи д-р Баров за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил”

Кюстендил. Кметът Петър Паунов внася докладна записка до Общински съвет – Кюстендил във връзка с 85-годишнината на д-р Баров, с предложение същият да бъде удостоен със званието  „Почетен гражданин на гр.Кюстендил” за особени заслуги в областта на балнеологията. Това съобщиха от пресцентъра на Община Кюстендил. Борис Георгиев Баров е роден на 10.01.1932 г. в с. Шипочано, община Кюстендил. Средното си образование получава в град Перник, а през 1956 г. завършва с отличие Медицинска академия –  гр. София. С изключителна инициативност и професионализъм д-р Баров дава своя огромен принос за разширяване на съществуващата тогава поликлиника в град Кюстендил, както и за разкриване на лекарски кабинети по всички специалности. Негова е заслугата за създаването на Курортна поликлиника – град Кюстендил, която функционира и до днес, посещавана годишно от пациенти от цял свят –  Финландия, Гърция, Ирак, Виетнам , Русия и др. Успоредно с трудовата си дейност д-р Баров непрекъснато усъвършенства своята квалификация. Той притежава званията: „Научен сътрудник първа степен” и „Кандидат на медицинските науки”. Назначен е по съвместителство в Научния институт по социална хигиена и организация на здравеопазването в секция „Научна организация на труда и управлението”. Д-р Баров разработва научни теми, които събира и публикува в три тома, съхраняващи се в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Има публикации в списания, извършва лекторска и консултантска дейност у нас и в чужбина. Неговите разработки са основно в областта на физикалното лечение на дегенеративните увреждания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, храненето. Д-р Баров е дългогодишен член на Републиканското научно дружество по курортология, физиотерапия и рехабилитация. Удостоен е със званието „Почетен член на дружеството”. Като общественик д-р Баров е общински и окръжен съветник над 10 години. За цялостната му дейност е удостоен със значката „Отличник на Министерството на народното здраве”, званието „Отличник в борбата за трезвеност и против тютюнопушенето”  и е носител на „Народен орден на труда” /златен и сребърен/.