Леко увеличение на детската престъпност отчитат прокурорите от района на Окръжната прокуратура в Силистра

Близо 4,5 процента от разкритите криминални престъпления през 2018 г. са били извършени от непълнолетни, съобщиха от Апелативна прокуратура- Варна. Това посочи днес в отчетния доклад за работата на прокурорите от района на Окръжната прокуратура в Силистра нейният административен ръководител Теодор Желев. През отчетния период са разкрити и пет престъпления, извършени от 10 малолетни лица. Така се налага изводът, че е налице леко увеличение на детската престъпност спрямо предходната година. За престъпленията с участието на непълнолетни е характерно, че са групови. От общо разкритите 472 криминални престъпления за региона през 2018 г. регистрираните групови криминални престъпления са две, извършени в съучастие между непълнолетни лица. Най-голям е броят на непълнолетните, участвали в извършването на престъпления срещу собствеността – шест, а основната причина за тях е  набавянето на средства за препитание чрез кражби на предмети от бита и телефонни апарати, оставени без надзор. Няма участие на непълнолетни в извършването на тежки криминални престъпления, като убийства и грабежи. Малолетните извършители на престъпления през миналата година на територията на силистренския съдебен окръг са 10, като за същия период на 2017 год. са били 3 лица. В общата картина на престъпността доминират престъпленията против собствеността и представляват близо 50 на сто от регистрираните криминални престъпления. За периода са регистрирани 365 престъпления, от които разкритите са 173, като процентът на разкриваемост е паднал под 50 процента.  Типични за престъпността в региона са кражбите на селскостопанска продукция, домашни животни и птици. През миналата година са регистрирани 72 кражби на селскостопанска продукция, което е 27,79 от всички регистрирани кражби. Разкрити са 60 от тях. Увеличение бележат и кражбите от домовете. От извършения анализ на данните за извършените грабежи през 2018 г. става ясно, че има тенденция броят им да се запазва относително един и същ. Голяма част в структурата на престъпността в Силистра и региона заемат общоопасните престъпления. Те са близо 40 на сто от регистрираните криминални престъпления. През 2018 г. прокурорите от Окръжната прокуратура и трите районни прокуратури в Дулово, Тутракан и Силистра са работили по 3620 преписки. Наблюдава се увеличение с близо 1000 спрямо предходната година. По натовареност Районната прокуратура в Силистра заема трето място сред всички 20 районни прокуратури в апелативния район Варна, на пето място е Районната прокуратура в Дулово, а на 10-о – Тутракан. Окръжният следствен отдел към Окръжната прокуратура в Силистра по средна натовареност на един следовател през 2018 г. е на първо място в страната. В работата на отчетното събрание на прокурорите от силистренския съдебен район участва заместникът на главния прокурор Ася Петрова и заместник-апелативният прокурор Илия Николов.