Лесовъди дискутираха мерки за стопанисването на горите във Варненско

Мерки за естественото възобновяване на устойчивите местни дървесни видове бяха дискутирани на съвещания по стопанисване на горите във Варненско. Това съобщиха от Североизточно държавно предприятие.

Лесовъдите от ДГС „Варна” анализираха горски терени в землището на с. Близнаци. Заедно с ръководството на стопанството, инж. Тодор Гичев – директор на РДГ-Варна, както и инж. Стоян Саров – началник на отдела по опазване на горите към Североизточно държавно предприятие, бяха дискутирани редица аспекти от действащата законова уредба и приложението й в практиката.

От ДГС „Варна” отчетоха планираните мерки за подпомагане на естественото възобновяване на площ от 1344 дка. През миналата година лесовъдите са изпълнили мероприятия за подмладяване на 882 дка гори.

От началото на годината досега в обхвата на стопанството са залесени 36 дка край с. Ботево, община Аксаково. В землището на селото бяха засадени 1400 тополови фиданки.

В традиционното съвещание по горите, което се проведе в ДЛС „Шерба” се включиха и  инж. Росен Русев от Североизточно държавно предприятие и инж. Веселин Чешмеджиев, главен  горски инспектор от РДГ-Варна. Специалистите изследваха четири обекта с характерни за района видове сечи, съгласно изискванията на Наредбата за сечите в горите.

В ловното стопанство през тази година са предвидени мерки за естествено възобновяване на площ от  1752 дка. В 862 дка горски територии ще се извърши разчистване на заглушаващата храстовата растителност, която пречи на растежа на дръвчетата. Набелязаните за залесяване площи са 110 дка.