Лидия Каменова: Опитваме се с ръководството на ГПЧЕ „Йордан Радичков” да решаваме проблемите заедно

Разговаряме с Лидия Каменова, председател на училищното настоятелство на Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” във Видин

Радио „Фокус”: Как работи училищното настоятелство на ГПЧЕ „Йордан Радичков“?

Лидия Каменова: С общите усилия на учители и ученици и не без помощта на училищното настоятелство ГПЧЕ „Йордан Радичков” е най-доброто средно училище във Видин. Като училищно настоятелство ние планираме и провеждаме своите инициативи в синхрон с училищното ръководство. Ние сме една неправителствена организация, но следим какво се случва в училището за да отговорим на изискванията, за да можем да решаваме проблемите заедно.

Радио „Фокус”: Какви проблеми решавате заедно?

Лидия Каменова: Най-често това са проблеми, за които трябва да се осигури финансиране. Ние набираме средства чрез дарения, в сметката ни постъпват средства от отстъпки на учебници, но най-много са средствата от дарения. С тези средства финансираме пътувания на ученици – за спортни състезания, за конкурси. Преди дни заминаха 8 деца от гимназията за участие в дебати и речеви умения на английски език във Варна. Трябваше да осигурим за 8 деца и двама преподаватели пътуване и престой във Варна. Бюджетът на училището е твърде ограничен и ние винаги помагаме.

Радио „Фокус”: Как се регламентира дейността на училищното настоятелство от новия Закон за предучилищното и училищното образование?

Лидия Каменова: С новия Закон за предучилищното и училищното образование се създаде един обществен съвет към всяко училище. На този обществен съвет са делегирани много повече правомощия. Той трябва да съблюдава изразходването на бюджетните средства, трябва да взима участие при взимането на всички решения в училището, дори да се присъства на педагогическите съвети. Училищното настоятелство за разлика от Обществения съвет има собствени инициативи, съгласувани с училищното ръководство. Ние имаме задача да подпомагаме извънкласните дейности, представянето на нашите деца в конкурси, олимпиади, състезания главно чрез финансови средства.

Радио „Фокус”: Разкажете за някоя от вашите инициативи?

Лидия Каменова: На общото събрание родителите поискаха да се осигурят на децата в извънучебно време възможност да бъдат повече сред природата и започнахме организация на общоучилищен празник. „Да отворим очи и да потърсим своите корени” – под това мото ще премине на 27 април в Белоградчишкия регион празника на учениците от Гимназията с преподаване на чужди езици във Видин „Йордан Радичков”. Надявам се празникът да предизвика интерес у децата независимо , че една част от тях са посещавали Белоградчик. Предвиждаме посещение на крепостта „Калето” в Белоградчик, на скалното образувание „Гъбите” , местността „Панаирище”, както и занимания в новата спортна база в Белоградчик. Ще организираме поход до пещера „Магура” и пикник около Рабишкото езеро, ще посетим и пещера „Венеца”, ще организираме и поход до червената църква до Боровица и други интересни места. Далеч от класните стаи, от мобилните телефони и от компютрите си учениците ще имат възможност през този ден да се занимават с неща, свързани с красивата природа на Белоградчик. Ще има игри на открито, обявили сме фотоконкурси, ще се правят картини от природни материали. В комплекса „Стакевски къщи” ще оживее светът на бабините гозби. Надявам се, че това ще бъде полезно за учениците от ГПЧЕ „Йордан Радичков” и децата ще погледнат с други очи на природните богатства на Белоградчишкия край. Над 400 деца от Гимназията с преподаване на чужди езици във Видин ще участват в училищния празник, осигурени са екскурзоводи, които ще ги запознаят с най- емблематичните места в Белоградчик и региона, както и специалисти, които ще им разкажат за традициите в този край.

Радио „Фокус”: Имате ли проблеми с агресията в училище?

Лидия Каменова:Не, такъв проблем не сме имали. Що се отнася до този проблем мога да кажа, че затрудненото общуване с децата води до появата на агресия в училище. Различни фактори влияят за появата на отчужденост, студенина и отхвърляне на норми и правила при децата. Нека не забравяме, че в нашия регион много от семействата са с по един родител или децата се отглеждат от баби и дядовци. Причината е, че родителите работят в чужбина. Това води до липсата на внимание и грижи, което променя поведението на децата.В ГПЧЕ – Видин има добър психолог, който успява да има контакт с децата и заедно да решават проблемите. В училището нямаме случаи на агресия, нямаме случаи децата да бъдат наранени от свои съученици.

Радио „Фокус”:Работите ли по проекти в тази насока?

Лидия Каменова:ГПЧЕ „Йордан Радичков” работи по няколко проекта по програма „Еразъм” . Един от тях е срещу дискриминацията и насилието, той е между училища на програмата”Еразъм” на ЕК и нашите учители и ученици работят съвместно с училища от Турция, Словения и Португалия. Проектът стартира през есента на 2016 г. и ще приключи през месец май 2018 година. Много интересни неща са включени в проекта. Имаше вече интересни срещи, обмяна на опит, 10 от нашите деца, избрани с конкурс бяха в Португалия. По този проект вече сме провели обучителен семинар за родители с проблемни деца. Предстои да се изработят брошури на тема срещу тормоза. През май предстои интересна среща в Словения, в която ще участват и наши ученици. Срещата, която се планира е между насилници и жертви. Целта е да се чуят мотивите на насилниците, да се срещнат очи в очи жертвите със своите насилници и да се покажат пораженията нанесени и на двете страни. ГПЧЕ „Йордан Радичков” е координатор на проекта, преподавателят по английски език Камелия Георгиева е автор на проекта и се надявам, че този проект ще окаже влияние върху нашите ученици. Защото в ГПЧЕ „Й.Радичков” няма физическа агресия, но не липсва език на омразата. Случва се ученик да игнорира отправена забележка от страна на учител и причините за това са много, но ние продължаваме да работим с децата и да се стремим да отстраняваме именно тези неща от училищното ежедневие.
Анна ЛОЗАНОВА