Лидия Панайотова, областен председател на ЖГЕРБ-Пазарджик: С интересните си каузи и инициативи успяваме да привличаме все повече нови членове

За работата на женската структура на ГЕРБ на територията на област Пазарджик, Радио „Фокус“ – Пазарджик разговаря с Лидия Панайотова, областен ръководител на ЖГЕРБ-Пазарджик.

Фокус: Каква е вашата оценка за работата на ЖГЕРБ?

Лидия Панайотова: Жени ГЕРБ от област Пазарджик  работят  много искрено и сърцато, защото те са приели каузата ГЕРБ като своя и осъзнават, че всяка една може да има принос за реализиране на политиките на ППГЕРБ. Доказахме  се като много  активни  и успешни участнички в социално-икономическия и политически живот на кметствата, общините и в национален план. Сред нас и нашите поддръжници имаме  народни представители,  министри, ръководители на институции, преподаватели, лекари, социални работници и утвърдени професионалисти във всички сфери, добри майки, съпруги и домакини. В потвърждение на тези думи искам да спомена част от някои имена – 4 жени народни представители в 44 НС – Е. Захариева, Десислава Костадинова, Десислава Тодорова и Даниела Малешкова, 21 жени общински съветнички, 10 жени кметове на населени места –  кметицата на с. Фотиново, община Батак, Голямо Белово и с. Дъбравите –община Белово,  на с. Бяга и с. Розово, община Брацигово, на с. Попинци на община Панагюрище, на с. Бошуля, с. Виноградец и с. Симеоновец, община Септември, 2-жени председатели на Об. Съвети в Пещера и Брацигово и 2 жени  зам.председатели на ОБ съвети – общ Велинград и община с. Лесичово, 1  жена зам. кмет на община Панагюрище и 1 жена секретар на община  Септември.  Гордост за нас е  Ек. Захариева – зам. Министър председател и министър на външната политика на Р България, Лозана Василева – зам. Министър на МЗГ,  Гинче Караминова – депутат в 41и 42 НС, дългогодишен общински ръководител на ПП ГЕРБ Пазарджик, както и всички жени заемащи отговорни и изпълнителски позиции. Структурата на ЖГЕРБ област Пазарджик, като организация на жените в рамките на ПП ГЕРБ обхваща 12  клубни организации, изградени  във всички общини на областта. Искам да спомена, че сме достойна част от най-голямата женска организация в Българи, организацията на ЖГЕРБ, член на ЕНП ЖЕНИ. Броят на жените членуващи в ГЕРБ е 1100, през последната година са приети и нови 112 жени. Дейността ни се основава на основополагащите общочовешки  и европейски ценности и принципите, на които е базирана и цялостната политика на ПП ГЕРБ.  В реализирането на целите ни жените  от област Пазарджик работим усилено както самостоятелно, така и в екип и взаимодействие с другите структури на нашата партия – младежи, старейшини и предприемачи. С  интересните си каузи и инициативи успяваме да привличаме нови членове, много граждани, симпатизанти и поддръжници от почти всички сфери и възрасти. Водеща нишка в нашата дейност е насоката, подкрепата и вдъхновението, което получаваме от НИС ЖЕНИ ГЕРБ, от проведените тематични национални политически академии и от нейния председател  Ирена Соколова. Искам да разкажа за последния национален форум на ЖГЕРБ Това е  есенния колоквиум на тема „Дигитална сигурност и култура“, който се проведе  през м. ноември в град Пловдив. В него участваха 38 жени от област Пазарджик, представителки на всички общински организации на жени ГЕРБ. В работата се включиха  интересни лектори и експерти по темата. Много скъп гост на форума на жените беше госпожа Дорис Пак – председател на ЕНП Жени. Наред с поздрава и най- искрените и прекрасните послания към жените госпожа  Пак представи темата за Дигитализацията на европейското културно –историческо наследство, като важен и ключов фактор за развитието на обединена Европа. При изключителен интерес премина и представянето на Програмата и очакванията свързани с включването на град Пловдив, като европейска столица на културата през 2019 год.

Фокус: Какви интересни инициативи имате?

Лидия Панайотова: Нашата женска организация провежда  инициативи, чрез които се стремим да популяризираме  приоритетите и резултатите от управлението  на партията за   напредъка, в процеса на европейско развитие на населените места в които живеем и на страната. С тези инициативи полагаме усилия да работим и оказваме подкрепа на всички наши съграждани по важни, интересни и обединяващи  обществото теми. Искам да спомена онези, които определят по-нататъшното ни поведение и ние зареждат с позитивизъм и енергия. Незабравим ще остане за нашата структура дискусионния форум „ 100 успели жени за модерно развитие на област Пазарджик“. На този форум наред с жени ГЕРБ присъстваха и симпатизанти и успели жени във нашия обществено политически живот Те споделиха своя личен опит за успех и чисто женски модел за съчетаване на личните и семейните ангажименти и отговорности с професионалните. Запомняща се и с голям обществен резонанс бе организираната работна закуска с госпожа Е. Захариева . В широк формат на присъстващи жени от областта беше представена управленската програма на ПП ГЕРБ за периода 2017-2021 год. и основните секторни политики. Конструктивно и полезно се оказа участието на жените педагози от ПП ГЕРБ в обсъждане и представяне на приоритети в Програмата на ПП ГЕРБ в областта на образованието  в работна среща на учителите с  г-жа Йорданка Фандъкова. В края на изминалата година  проведохме областна работна среща под наслов   -„ЖГЕРБ заедно в осъществяване на политиката на ПП ГЕРБ на местно ниво“. Срещата бе посветена на предстоящото европредседателство на страната ни, да обменим мисли  и да изразим нашите очаквания  и подкрепа за повишаване на авторитета и ролята на България в развитието и укрепването на Европейския съюз. На форума присъстваха и симпатизанти и приятели на ЖГЕРБ. Председателят на НИС ЖЕНИ  Ирена Соколова представи пред жените приоритетите на България, като председател на Съвета на Европа и даде висока оценка за работата на ЖГЕРБ от областта. Срещата приключи с посещение на изложба с експозиция Портрети в ХД „Ст. Доспевски“ Пазарджик, посветена на Деня на будителя. Същевременно всяка една от общинските структури отбеляза през годината  със свои собствени инициативи  официалните и националния празници посветени на исторически дати и събития, провежда инициативи свързани с местните традиции и култура, ритуали и вярвания, реализира социални  каузи. Важно място заемат общинските инициативи насочени към майчинството, опазването на здравето и отглеждането на децата. През годината бяха направени дарения на многодетни семейства от женските организации в Пазарджик на родените тризнаци от с.  Ивайло,на многодетни семейства в Панагюрище, подкрепени бяха с дарения Центрове за настаняване от семеен тип  в Пещера и Пазарджик, Дома за стари хора в Пазарджик, Клуб на възрастни хора в с. Бошуля, община Септември,  Дружеството на болните от диабет в с. Звъничево и пенсионерските клубове в Общините Пещера, Велинград, Септември, Батак, Стрелча , Панагюрище и Пазарджик, дарихме  средства и за операцията на възрастен човек – дядо Пейо и др.Това са само част от нашите инициативи. При особен интерес и остави чувства на изненада и радост  инициативата на ЖГЕРБ Пазарджик „Коледа е за всички“, свързана с раздаване на подаръци с новогодишни пожелания на съгражданите в Къщата на пазарджишкия дядо Коледа. Подкрепихме инициативи на НПО,  на Фонд ИГА за работа с деца, застрашени от агресия и зависимости по проект „Алтернативно лято“ 2  и   се включихме в обсъждане на Механизъм за превенция и справяне с домашното насилие на жени, деца и възрастни хора, проведено от  Асоциация Анимус.  ЖГЕРБ имат свои принос и в съхраняване и популяризиране на традициите по места – по подобаващ начин бе организиран „Тодоровден“ в с. Калугерово и празниците на населените места, особено празникът на с. Фотиново, празникът на кешкека в с. Радилово, община Пещера и др. Жените ГЕРБ подкрепяме и световни, и национални каузи, какъвто е проблемът с опазване на околната среда. В тази връзка участвахме съвместно с младежите в инициативите „ Часът на Земята” ,  и „Да изчистим България заедно”

Фокус: Какво ви предстои в най-близък план като инициативи?

Лидия Панайотова: Предстои ни инициатива за отбелязване на 8-ми март с посещение на изложба „Усещане“, в  ХД „Ст. Доспевски“ в Пазарджик представляваща експозиция  на произведения на  58 жени творци , която съдържа 107 художествени произведения на основните видове изящно изкуство – живопис, графика, скулптура. Ще се запознаем със „специфичният език“ на жената съзидател, творец и вдъхновител, ще  подкрепим развитието на художествената култура и ще се заредим с онази нежност и сила на изкуството, която ще ни направи по-самоуверени и по-добри. Освен това ще се включим в националната инициатива на НИС на ЖГЕРБ чрез провеждане на семинари обучения от експерти по общини, посветена на киберсигурността, дигиталната свързаност, подобряване на комуникационни капацитет и справяне с фалшивите новини. Планираме  работна среща с госпожа Е. Захариева, на която тя от първо лице  да сподели  интересните събития, преживявания, постигнати резултати  и стратегическите успехи от нашето европредседателство.

Фокус: Какво бихте искали да подобрите в работа на структурата?

Лидия Панайотова: Бих искала да създаваме нови интересни събития, в които да участват както всички структури на ГЕРБ е  само членове , но и много съграждани, които инициативи да са фокусирани върху важни за ежедневието теми като необходмост от учене през целия живот, отговорно родителство,  превенция, справяне и намаляване на агресията в училище и на улицата, предотвратяване на насилието сред деца, жени и  измамите сред възрастни, безопасно общуване в интернет, социални каузи и други.

 Фокус: Какво си пожелавате в партиен план?

Лидия Панайотова: Иска ми се да проведем инициативи, които популяризират събития и резултати от нашето председателство на Съвета на Европа сред нашите съграждани по населени места и на последно място, да продължим да  бъдем отворена и  отговорна организация, която да се възприема като полезна и интересна, работеща в полза на хората , по този начин да укрепваме доверието в ПП ГЕРБ  и правителството на страната, за да постигаме нови успехи. Пожелавам на ЖГЕРБ  да бъдем здрави,  толерантни и все така вдъхновени за добри неща!

Ваня НИКОЛОВА