Лилия Христова, директор на ОД „Образование и младежки дейности“ – Варна: Системата за електронен прием в първи клас работи безупречно

Директорът на общинската Дирекция по образование и младежки дейности, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Госпожо Христова, колко са свободните места за първокласници в общинските училища на територията на Варна за учебната 2019/2020 година?

Лилия Христова: За предстоящата учебна година са осигурени 3050 места в 37 общински училища. Осигурена е и целодневна организация на учебния процес.

Фокус: От отварянето на електронната система за прием колко заявления за кандидатстване са подадени? Има ли проблеми досега? Какви въпроси задават най-често родителите?

Лилия Христова: Само до 12 часа на 29-ти май бяха подадени 2476 заявления. Т.е. повечето родители вече са регистрирани в системата за първи клас. Няма някакви особени проблеми. В първите часове на отваряне на системата имаше някакво зацикляне, но причината се оказа, че много родители в един момент влизат в системата и се създава някаква тромавост. Но това се изчисти. Друго, което мога да кажа е, че в първите пет минути имахме 100 подадени заявления. Системата работи безупречно. Казусите, които възникват обикновено са по отношение на ползването на допълнителните критерии и адресната регистрация на децата. Все още има родители, които не са ориентирани в това, че тук трябва адресна регистрация на детето, а не на родителите, както е в детските градини.

Фокус: Докога ще бъде отворена системата? Припомнете останалите срокове – кога излизат резултатите от класиранията, записванията?

Лилия Христова: Крайната дата за кандидатстване и затваряне на системата е до 23.59 часа на 1-ви юни. До тази дата могат да се регистрират, редактират или отказват заявления за прием. Графикът е качен на сайта и е добре родителите да се запознават предварително с него. Класирането ще стане ясно до 17 часа на 5 юни. Началната дата на записване е 16-ти юни от 9 часа. Крайният срок за записване е до 17 часа на 7-ми юни. Дейностите по второто класиране започват на 10-ти юни. До 17 часа на този ден ще обявим всички места за второто класиране. Началната дата за кандидатстване е 11-ти юни.

Фокус: Как могат да кандидатстват родители, които нямат осигурен достъп до интернет?

Лилия Христова: Тези родители, които нямат достъп до интернет могат да кандидатстват на място в училищата, както и в Община Варна. Няма проблем с това, ако някой родител не може да работи електронно от собствения си телефон или от дома. Този вариант с отиване на място се използва от много малко родители.

Фокус: Какво е важно да се припомни за попълването на заявленията?

Лилия Христова: Това, което е най-важно, е правилно да се подредят желаните училища. Коректно да се посочат допълнителните критерии, тъй като при записване те е се доказват с документи. И ако родителят е отбелязал такива, но не може да ги докаже, няма да ползва предимството в системата и има риск детето да не бъде записано в съответното училище.

Фокус: Какво се случва ако системата не идентифицира детето или актуалната му адресна регистрация?

Лилия Христова: Има такива случаи, особено, когато личната карта е сменена предния ден, с цел да се придобие друг адрес. И системата на ГРАО не е толкова гъвкава, че да отрази веднага тази промяна. Затова в стая 1104 на 11-тия етаж в Общината родителите трябва да носят реалното удостоверение за адресна регистрация на детето и съответно да влезе в етап на класиране.

Фокус: Какво се случва ако детето не бъде записано в срок?

Лилия Христова: Детето, ако не бъде записано в срок, след приключване на кампанията, ще се проверяват свободните места и заявленията ще се подават на място в училище.

Фокус: Да припомним и за приема в детските градини – колко са свободните места? Колко са кандидатствали? Да припомним сроковете – за оповестяване на резултатите, за записванията…

Лилия Христова: Един ден остава до излизането на резултатите от първото класиране. Те ще станат ясни утре в 10 часа. Свободните места в първа група са 2011, а в яслените групи – 349. Децата, кандидатствали за първа група са 1986, а за яслената – 1089. В регистъра за детските градини е обявен графикът на следващите класирания. От 3-ти до 14-ти юни ще бъде записването. На 17-ти юни, след 10 часа ще се приемат резервите от първия етап. От 17-ти юни до 16.30 часа на 21-ви юни ще се записват класираните деца. На 24-ти юни след 10 часа ще се приемат резерви от втория етап. От 10 часа на 1-ви юли, ще бъде публикуван приемът за свободните места за следващите класирания. Тук искам да подчертая, че винаги в детските градини с яслени групи напрежението е много голямо и в тази част от яслите не е възможно да бъдат осигурени места за всички деца. За сметка на това има ясли към Дирекция „Здравеопазване“, които всеки месец обявяват изключително много свободни места. Децата, родени през 2017-та година, които не са приети в яслена група, могат да кандидатстват в яслите. Там се полагат не по-малко добри грижи за децата. Тази част за нашата Дирекция е трудна. Тъй като ние сме длъжни да осигурим места за децата на възраст над 3 години. Но тези градини са оставени по новия Закон за предучилищно и училищно образование и ние по социални причини не сме премахнали яслените групи. Що се отнася до местата за детските градини, аз мисля, че с второто класиране ще бъдат удовлетворени всички желания. Ще видим къде ще има най-голямо напрежение. То най-вероятно ще бъде в Район „Одесос“, тъй като има родители, които си сменят регистрациите, искат на всяка цена да са там. Ще видим възможности за разпределяне на второ класиране на тези деца. Пак подчертавам, че не можем в 4-5 градини да съберем всички деца на град Варна. Всички градини имат добро обслужване, учебният процес върви еднакво качествено във всички детски градини и аз моля родителите да подходят наистина с разбиране по този проблем. Няма значение кога е строена детската градина, важно е персоналът да е качествен. Аз подчертавам, че персоналът в детските градини е от професионалисти, които работят с любов към всички деца. В процес сме и на строителството на две нови градини  – „Карамфилче“ и „Иглика“. Изграждаме нови корпуси на тези градини, на които премахнахме старите сгради. Там децата ще се върнат наесен. Подготвя се процедурата за строителството на детска градина на ул. „Хъшове“ и такава в сградата на Дом „Другарче“. Там ще има една яслена и три нови групи. Въпреки че въпросът с местата е решен, ние ще се стремим да увеличим възможностите в двата района „Одесос“ и „Приморски“. Има планове и за строителство на нов корпус на Детска градина „Приказка“ във „Владиславово“.

Диана СТОЕВА