Лилия Христова, Община Варна: Ежедневно се следят температурите в класните стаи

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус” – Варна

Фокус: Г-жо Христова, готови ли са училищата и детските градини в община Варна за зимния сезон?

Лилия Христова: Подготовката на училищата и детските градини в община Варна започва още в началото на месец октомври, като на съвещание с директорите се обсъждат къде какви проблеми има и съответно се започват профилактични ремонти във връзка с настъпващата зима. Засега нямаме някакви сериозни проблеми в тази посока. На последното заседание през миналата седмица на директорите на детски градини и ясли е обърнато внимание да се стремят да осигуряват температура в помещенията около 20 – 21 градуса, въпреки че по разпореждане на здравната инспекция температурата в помещенията може да бъде 18 градуса. Така родителите ще бъдат спокойни за здравето на децата. От понеделник е разпоредено всеки ден да се подава информация какви са температурите в учебните помещения. Наблегнахме на тези училища, които имат помещения със северно изложение и са на ветровити места. Всяка година в едни и същи училища имаме едни и същи проблеми. Акцентирахме върху това директорите да осигуряват паленето на парното по-рано и сами да следят температурите,  без да се чака проверка от Регионалната здравна инспекция. Тази информация ще се събира от дирекцията до края на месец март.

Фокус: Извършени ли са проверки по отношение пожарната безопасност?

Лилия Христова: Проверка на пожарната безопасност на училищата и детските градини се извършва от Държавния противопожарен контрол чрез органите на пожарна безопасност. В сградите на образователните институции във Варна са монтирани противопожарни и сигнализационни системи, съгласно нормативните изисквания. В училищата и детските градини има поставена и светеща сигнализация по определените трасета за евакуация. От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ скоро изискаха от образователната дирекция информация за наличие на поставена мълниезащита на покривите на училищата и детските градини. Такава има в почти всички училища и детски градини. Там, където няма, е разпоредено да се започнат процедури и да се заложат средства в бюджетите за 2017 година.

Фокус: Как протича учебният процес, има ли вече подавани сигнали във връзка с ниските температури?

Лилия Христова: На този етап няма постъпили сигнали за ниски температури в класните стаи в училищата във Варна. Учебният процес във Варна протича нормално. В детските градини, където има очаквания за евентуални аварии на стари отоплителни инсталации, има монтирани климатици, които са алтернативно отопление в случай на необходимост. Има създадена организация – ако евентуално някъде възникне проблем, родителите да бъдат уведомени и да се предприемат адекватни мерки за бързо отстраняване на повреди, за да бъдат децата  на сигурно и топло място през работния ден.

Фокус: Следи ли се вече заболеваемостта в училищата и детските градини по отношение на остри респираторни заболявания и грип, какво отчитат данните?

Лилия Христова: По отношение на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в училищата и детските градини във Варна има издадена заповед от кмета на Варна Иван Портних чрез Дирекция „Здравеопазване“ медицинските служители да упражняват контрол върху заболеваемостта и всяка сутрин данните да бъдат докладвани на Регионалната здравна инспекция.  От 2 януари 2017 година е разпоредено на директорите на детски градини всяка сутрин да подават информация за броя на заболелите и отсъстващи деца. Дирекция „Образование и младежки дейности“ също ще събира информация, като данните на двете дирекции ще се засичат, за да работим в една посока и да имаме обща картина на заболеваемостта. В града има ръст на тези заболявания, но към момента няма информация в училищата и детските градини да има масово болни деца.

Фокус: Каква е посещаемостта в детските градини през зимните месеци?

Лилия Христова: Около 65% е средната посещаемост на детските градини във Варна в рамките на година. Нормално е през зимните месеци посещаемостта да спада, особено в групите на 3 и 4-годишните деца, както и в яслените групи. Посещението не е задължително и родителите предпочитат да оставят децата си вкъщи или ако в семейството има по-големи деца, да ги задържат по време на училищните ваканции. Ако децата в една група са под 12, по наредба директорът има право да сформира сборна група. На последното заседание на директорите на детски градини е обърнато внимание да не принуждават родителите на 5 и 6-годишните деца да ги задържат вкъщи по време на ученическите ваканции. Ваканциите не са задължителни за децата на 5 и 6 години, които посещават предучилищни групи в детските градини. Предимството е, че ако родителите пожелаят да задържат децата по време на ваканция, тези отсъствия не се считат за неизвинени, тъй като след петата година предучилищното образование е задължително. Предупредили сме директорите да не проявяват своеволия в тази посока. Родителите сами трябва да преценят дали ще ползват ваканцията на децата или те ще бъдат в детското заведение.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА