Лилия Христова, Община Варна: Учебните занятия в VII СУ „Найден Геров“ се осъществяват нормално

Учебните занятия в VII СУ „Найден Геров“ се осъществяват нормално. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Училището е първият обект, който бе въведен в експлоатация по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по ОП „Региони в растеж“. Изпълнени са  дейности по конструктивно укрепване на  сградата, поставена е фасадна топлоизолация, извършен е ремонт на покрива, подменена е дограмата, изпълнени са нови пожароизвестителна и оповестителна инсталации. Изградена е достъпна среда – хидравличен асансьор за достъп на хора с увреждания до всички етажи на сградата, рампа и подемник. Учебните занятия в ремонтираната сграда бяха възстановени от понеделник, като в I смяна се обучават учениците от 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 и 12 клас, а във II смяна – учениците от 2, 5, 6 и 7 клас. „Редовни са учебните занятия на I и II смяна. Не са регистрирани сериозни проблеми след връщането на децата в основната сграда на училището“, заяви Лилия Христова.

Проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по ОП „Региони в растеж“ включва общо 7 училища и три детски градини. Проектите са финансирани със 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 16,3 млн. лв.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА