Лилия Христова, Община Варна: 530 са свободните места за първокласници преди второто класиране

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Христова, колко са обявените свободните места за първокласници преди второто класиране и какви са сроковете за регистрация, редактиране и отказ от заявление за прием в електронната система?

Лилия Христова:  Свободните места в съответните училища са разписани на сайта на Община Варна и  са обявени веднага след окончателното приключване на записването от първата класация. Общо местата преди второто класиране са 530, като свободни места за първокласници има в училища във всички райони на града, включително и в някои от централните училища има обявени единични свободни места. Системата за електронен прием в първи клас отново е отворена за регистрация или редактиране и ще бъде затворена в 23.59 часа на 14 юни. Неприети след първото класиране са 80 деца, а 104 не са потвърдили приема след първо класиране. Всички деца, които са останали неприети, ще бъдат обхванати. Това са около 200 деца, които подлежат на записване и за всяко дете ще има място. Много внимателно родителите трябва да редактират заявленията си по това къде смятат, че децата им ще се чувстват най-добре в първи клас. Ние препоръчваме това да бъдат сравнително най-близките училища, в които има свободни места. Резултатите след второто класиране ще бъдат обявени на 15 юни след 17.00 часа. Записването на приетите след второ класиране ще започне от 9.00 часа на 18 юни, като всяко дете може да бъде записано в съответното училище, в което е прието, до 17.00 часа на 19 юни. На 20 юни ще бъдат обявени свободните места за трето класиране на първокласници. Системата за електронен прием в първи клас отново ще бъде отворена за регистрация, редактиране и отказ от заявление за прием, като ще бъде затворена на 21 юни в 23.59 часа. Резултатите след последното трето класиране ще бъдат обявени на 25 юни, като приетите деца ще бъдат записвани на 26 и 27 юни. Всички деца, които останат незаписани след третото класиране, могат да бъдат записани в училищата, в които има обявени свободни места. Електронният прием приключва с третото класиране. До 14 септември деца, които се връщат в България или идват от други градове на страната, могат да бъдат записвани в първи клас в училищата, в  които има обявени свободни места.

Фокус: Какво е мнението Ви по отношение на предстоящото увеличение на учителските заплати, ще бъдат ли привлечени младите учители към системата?

Лилия Христова:  Предстоящото увеличение на учителските заплати, договорено по Колективния трудов договор, е много добър старт за младите учители. В момента няма друга система, в която да се влагат толкова много средства от държавата. Но за да бъде един млад учител задържан в системата на образованието, не е необходимо само добра заплата. Необходимо е и добро отношение към него в самия колектив, в който постъпва. Трябва да му се вдъхне вяра, че има възможност да работи с децата. Въпросът с привличането на младите учители е много сложен. Надявам се, че с всичко, което прави държавата за образователната система ще се намерят млади хора и тук въпросите трябва да бъдат отправени към актуализацията на програмите в университетите, където има педагогически специалности.

Фокус: А отчитате ли недостиг на учители във Варна?

Лилия Христова: Във Варна има недостиг на начални учители и учители по информатика. В града се наблюдава също и недостиг на учители по всички чужди езици. На определени места има недостиг и на добри учители по български език и математика, но тези липси са сравнително по-малко. Системата си има своите проблеми и затова всички, които работим, в зависимост от компетенциите си, трябва да спомагаме един по един тези проблеми да бъдат решавани в рамките на всяка една община.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА