Лиляна Балийска, директор: 100-годишен юбилей чества Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Смилян

По повод юбилея на училището, Радио „Фокус“ – Смолян разговаря с директора на образователната институция.

 

Фокус: Госпожо Балийска, на 11 май Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ ще чества 100-годишен юбилей. Как ще отбележите тази годишнина?

Лиляна Балийска: Пред нашия училищен колектив още в началото на учебната година си поставихме въпроса, каква следа трябва да оставим през тази юбилейна година и започнахме с изготвяне на проект на една книга, която озаглавихме „Пътят през годините“. В нея събрахме всичко, което видяхме и прочетохме в летописите, в старите архивни документи, в старите книги. В юбилейните дейности се включиха всички ученици, родители и бивши учители. Дейностите, които и до момента осъществихме представят юбилейната ни година като успешна и година, в който с огромна отговорност и достойнство се включиха всички, които са дали своя принос за развитието на тази образователна институция. Досега се проведоха дейности, в които се включиха бившите учители, които имат по 30 години професионален опит, те разказаха колко труден е бил строежът на всички училищни сгради и подобряването на материално-техническата база. Родителите на учениците в нашето училище пък подеха една дарителска кампания, с която да подпомогнат организирането на нашия празник на 11 май.

Фокус: Какво планирате да се случи на самата дата 11 май, когато почитаме и паметта на светите братя Кирил и Методий?

Лиляна Балийска: На 11 май от 10:00 часа ще е юбилейният тържествен спектакъл в двора на училището. Кипи усилена подготовка, ние подготвяме сцената в двора на училището. Погрижили сме се да има много богата празнична програма, в която ще се включат настоящи, бивши учители и ученици и бъдещето на нашето село, а това са децата от нашата детска градина.

Фокус: На фона на демографската криза, училището в Смилян е едно от най-големите от тези в малките населени места в региона. Колко ученици учат в него и има ли достатъчно деца в детската градина, които да запълнят класовете и през следващите години?

Лиляна Балийска: Тази година учениците са ни 123, през следващата година в първи клас ще постъпят 20 деца и началото на учебната 2019/2020 г ще открием със 130 ученици. Това ще е дейност от юбилейната 2019 г., а учениците ще са разпределени в седем паралелки. Тук принос за това да имаме толкова ученици, имаме всички, защото когато родителите виждат сигурност в образованието на децата си, в това, че в малко населено място имаме образователна институция и по-важно е децата да не са в смесени класове, а в индивидуални по випуски, дава някаква увереност и те показват, че искат да живеят в село Смолян и децата им да учат тук и им благодарим за това. Всеки ръководител на образователна институция трябва да има поглед за това, какво предстои в годините за предстоящите класове и паралелките. В следващите години училището ще има достатъчен брой ученици. През 2017 г. са родени 30 деца в Смилян и силно се надяваме да привлечем млади хора, като вече има случаи от други населени места да се преместват да живеят тук. За нас ще бъде интересно, ако през годината, в която децата, родени през 2017 г постъпят в първи клас да имаме две паралелки и всички ще бъдем много щастливи и ще го отразим достойно. В книгата, която сме направили за юбилейната ни година в десетте раздела сме публикували много интересна информация. Една от тях е, че сме проследили в годините от 1925 до 2019 г. по колко деца е имало в училището ни. Разбира се, най-силните години са били от 1980 до 1990 г, но пред последните години се наблюдава, че учениците се увеличават, което за село Смилян е много добре, тъй като нямам как едно село да съществува без образователна институция и без да има сигурност за младите хора.

Фокус: Какво е посланието, което искате да предадете на учениците във училището в Смилян в тази юбилейна за Вас 2019 г.?

Лиляна Балийска: В книгата, която изработихме с учителския колектив написахме един стих:

На 100 години е училището ни сега и всички горди сме с това,

в него учили са нашите родители, наставлявани от смилянските просветители.

С гордост изричаме името му свято, на знания, мъдрост и светлина богато,

оставило спомени незаличими през изминалите славни, училищни години.

Краят на стиха ще бъде изненада за нашите гости, които ще получат книгата като подарък на нашия празник  и сами ще видят посланието, което отправяме към сегашните, бъдещите ученици и бъдещето на България. След приключване на цялата юбилейна година и дейностите, посветени на 100-годишнината ни, нашата книга ще бъде предоставена на Националния музей на образованието в Габрово. В момента от нея има издадени 100 броя и 300 диска за нашите гости, но в нея ще продължим да добавяме как са протекли събитията по отбелязването на юбилея и след приключването им, книгата ни ще остане във времето чрез предоставянето й на Музея в Габрово.

Нели ГЕРГЬОВСКА