Лиляна Лазарова, Логопедичен център – Варна: От 2-3 години се наблюдава възобновен интерес към нашата професия от страна на младите хора

От 2-3 години се наблюдава възобновен интерес към нашата професия от страна на младите хора. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Лиляна Лазарова, директор на Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – Логопедичен център – Варна. Тя отбеляза, че преди няколко години се е наблюдавал отлив на специалисти, но тази тенденция започва да се обръща. „Предишните две учебни години нашият център беше обучаваща организация по проекта на МОН – „Студентски практики“. Над 50 бъдещи логопеди, студенти-практиканти, минаха през нашите кабинети, специалност „Логопедия“ от Шуменския университет и от Медицински университет – Варна“, съобщи Лиляна Лазарова. Тя посочи, че водеща роля в новооткрития интерес към това професионално направление има Медицински университет – Варна. „Вече втора година има специалност „Логопедия“ към Обществено здраве в Медицински университет – Варна. На 1 март направихме една работна среща с тези студенти от Медицинския университет, техните преподаватели и наши колеги. Много учудена останах, че това са едни млади хора, които имат вече създание какво са избрали и много питаха, което на мен ми дава основание да мисля, че ще има едно достойно попълнение, през следващите години от тези млади хора“, посочи Лиляна Лазарова.

Бояна АТАНАСОВА