Илко Раев, председател на Областния съвет на БЧК – Варна: Изпращаме една успешна година

Илко Раев, председател на Областния съвет на БЧК – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Раев, за поредна  година организирахте празничен благотворителен концерт „Заедно за Коледа“. Колко варненци в уязвимо положение бяха подпомогнати за празниците чрез инициативата?

Илко Раев: Първата година организирането на благотворителната инициатива беше най-трудно, но всяка изминала година получаваме подкрепа и на Община Варна, с която го организираме. В последните години и на ректора на Икономическия университет във Варна, както и на Дирекция „Социално подпомагане“ към Община Варна. 13-та поредна година организираме този празничен благотворителен концерт „Заедно за Коледа“. Всяка година ние радваме около 600 -700 варненци, които се набират от регистрите на „Социално подпомагане“. В празничния концерт, който се проведе в Икономически университет – Варна, се включиха над 70 изпълнители от училището по изкуства „Д. Христов“,  СУ „Елин Пелин“, Център за личностно развитие /ОДК/, Клуб рокендрол при читалище „Асен Златаров“. Споменавам тези колективи, за да се знае, че това са малки деца, които даряват радост за Коледа. Тези хора присъстваха на този концерт и след това получиха отново благотворителен пакет с хранителни продукти от първа необходимост. Това е малка помощ за Коледа, но е хубаво човек да има, когато няма. За съжаление, в последно време много хора нямат и ние се стараем да ги намерим и да им помогнем. В инициативата участват и спонсори. Има отворени сърца за помощ към бедните.

Фокус: Продължава и проектът „Топъл обяд“. В коя община тази година ще бъдат подпомогнати учениците?

Илко Раев: До 22 март 2018 година в две училища на територията на Община Суворово БЧК – Варна стартира проект „Топъл обяд” за деца в неравностойно положение  в рамките на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. В тези две населени места безработицата е над 12%. 69 деца получават подкрепа – 70 дни топла храна. Децата се обучават в ОУ  „Хр. Ботев“ – с. Чернево и ОУ „Хр. Ботев“ – с. Николаевка. Децата, включени за топъл обяд, са предложени от училищните ръководства в партньорство с отдел „Социална закрила“ – Суворово въз основа на социални критерии.

Фокус: В края сме на 2017-та година. Каква е равносметката Ви?

Илко Раев: В широки профили работи варненската и националната организация на БЧК. Следващата година ще честваме 140 години БЧК. Патрон на честванията е президентът на Република България. За Варна палитрата беше много широка. През ръцете на доброволците преминаха тонове храни по интеграционните запаси, които раздаваме. Това са 50-60 килограма храни на човек по различните траншове. Като успех трябва да споменем и XVII Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми. Фестивалът имаше голям успех. 28 души от Червения кръст и Червения полумесец гостуваха, още режисьори, продуценти. На фестивала присъства и президента на Турския Червен полумесец, който преди седмица на съвещанието в Женева бе избран за вицепрезидент на Международната организация. През годината сме обучили над 4000 души по първа долекарска помощ. По линия на водното спасяване са сертифицирани над 600 души, а около 100 са обучени като спасители. Обучени са и деца, които при навършване на пълнолетие ще могат да практикуват професията. Доброволците от младежката организация стоят до късно вечер, застлали одеяла, превързват, слагат шини, учат се как се помага. Другият ни отряд – доброволен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи, работи съвместно с гражданска отбрана. Всичко това е част от актива на БЧК – Варна. Работим в различни профили. Дружество във Варна работи много добре. В областта създадохме много младежки клубове.

Фокус: А бизнесът помага ли?

Илко Раев: Бизнесът е една категория хора, към които трябва да се обърнеш учтиво, да им обясниш проблема и когато го разберат, те помагат. С много работодатели сме говорили, които помагат. Когато е ясно, когато се обясни правилно положението, има много фирми, които помагат.

Фокус: Да разбирам, че изпращате една успешна година?

Илко Раев: Да, според мен. Благодаря на всички доброволци в БЧК – Варна за отзивчивостта през всички 365 дни в годината.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА